• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

LVD Testleri

LVD, Low Voltage Directive ifadesinin kısaltmasıdır ve Alçak Gerilim Direktifi anlamına gelmektedir. Bu direktif 1973 yılında Avrupa Birliği tarafından yayınlanmıştır. 1990 yılına gelindiğinde bu defa, alçak gerilim cihazlarının Avrupa Birliği ülkelerine serbestçe girebilmesi için bu cihazların üzerine CE işaretinin konulması şartı getirilmiştir. Üretici firmalar, ürünlerine CE etiketi koyabilmek için de, test ve muayene kuruluşlarına müracaat ederek, ürünlerinin uygunluğunu tespit ettirmeleri gerekmektedir.

Sözü edilen Alçak Gerilim Direktifi esaslarına göre, elektriksel güvenlik testlerinin yaptırılması zorunlu olan elektrikli cihazlar, çalışması için 50 volt ile 1000 volt arasında alternatif akıma ya da 75 volt ile 1500 volt arasında doğru akıma gereksinim duyan cihazlardır.

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünler üzerinde bulunan CE işareti, bu ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri için uygun olduğunun bir kanıdır. Ürünlere CE işaretinin konulması, ilgili standartlarla da desteklenmiştir. Bu standartlar, ürünlerin can güvenliğini sağlaması açısından asgari koşulları belirlemektedir.

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında ülkemizde mevcut yasal düzenlemelerde gerekli değişiklikler yapılmakta, yeni yasal düzenlemeler çıkarılmakta ve ilgili uluslararası standartlar yasal düzenlemeler ile uyumlu hale getirilmektedir.

Bu kapsamda olmak üzere bilhassa makine ve beyaz eşya üretimi yapan üretici firmalar, LVD testlerine oldukça önem vermektedir. Bu ürünler için gerekli uygunluk ve güvenlik testleri yapılmadan, ürünler hem ülke içinde hem de ülke dışında satışa sunulmamaktadır. Bu çerçevede özellikle makkina üreten firmalar açısından 60204-1 standardı, beyaz eşya üreten firmalar açısından 60335-1 standardı önemli olmaktadır. Bu standartların tam isimleri şunlardır:

  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar

Makine ve beyaz eşyalar dahil bütün elektrikli cihazlarda yapılacak kaçak akım, toprak sürekliliği, izolasyon direnci veya yüksek gerilim gibi testler büyük önem taşımaktadır. Genel olarak LVD testleri şu elektrikli cihazlar için yapılmaktadır: evlerde işyerlerinde kullanılan elektrikli cihazlar, bilgi teknolojisi cihazları, radyo frekansları kullanan sanayi üürnleri, bilim ve tıp cihazları, elektrikli tıbbi cihazlar ve ölçme ve kontrol amaçlı olarak laboratuvarlarda kullanılan elektrikli cihazlar.

Kuruluşumuz tarafından LVD testleri kapsamında esas olarak şu hizmetler verilmektedir:

  • LVD kaçak akım testi
  • LVD toprak sürekliliği testi
  • LVD izolasyon direnci testi
  • LVD yüksek gerilim testi
  • LVD kızaran tel testi
  • LVD muhafaza dayanım testi

Kuruluşumuz bu LVD test çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.

LVD TESTİ

TS 2127 EN 60065 : Güvenlik kuralları – Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar

TS EN 61010-1 : Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar İçin Güvenlik Özellikleri Bölüm 1-Genel Özellikler

TS EN 62031 : LED modülleri – Genel aydınlatma için – Güvenlik ile ilgili özellikler

TS IEC 62560 : Lambalar – Kendinden balastlı LED lambaları – Gerilimi 50 V’dan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan – Güvenlik özellikleri

TS EN 62040-1 : Kesintisiz Güç Sistemleri -Bölüm 1:KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

TS EN 60335-1 : Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60950-1 : Bilgi teknolojisi cihazları – Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60204-1 : Makinalarda güvenlik – Makinaların elektrik donanımı – Bölüm 1: Genel kurallar

TS EN 60601-1 : Elektrikli tıbbi donanım-Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar :

TEST Sınıfları ve Standartları :

Test Sınıfı

Standart

 Telekomünikasyon ağlarının bağlantı ekipmanları  EN 41003: 200
Ses – Görüntü ve Benzeri Elektronik Cihazlar IEC / EN 60065
 Elektrik tesisatı için kablo kanal sistemleri  EN 50085-1: 2005
Makinelerin Elektrik Teçhizatı (EMC hariç) 2006/42/AT Makine Direktifi (IEC / EN 60204-1)
Makinelerin Elektrik Teçhizatı( EMC bölümü hariçtir) IEC / EN 60204-1
Genel aydınlatma için LED modülleri ve güvenlik özellikleri IEC / EN 62031, IEC 62560
Elektrikli Tıbbi Donanım IEC / EN 60601-1
Kesintisiz Güç Sistemleri IEC / EN 62040-1
Bilgi Teknolojisi Cihazları IEC / EN 60950-1 ve EN 60950-1/A1:2010

 

Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Cihazlar IEC / EN 60335-1
Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanılan Elektrikli Cihazlar IEC / EN 61010-1

 

Deney ve Muayenelerden Bazıları :

 

– Güç ölçümü – Etiket incelemesi
– Sıcaklık deneyi – Kaçak akım deneyi
– Elektrik dayanımı – Toprak devamlılığı
– İzolasyon direnci – Nemlendirme
– Hata koşulları – Isıl dayanıklılık
– İç iletkenler için elektrik dayanımı – Yalıtım aralıkları ölçümü
– Bilye basınç deneyi – Kapasite boşalması deneyi
– In-rushcurrent deneyi – Mekanik deneyler
– Bileşen değerlendirmesi (trafo vs.) – Elektrik alan ölçümü / EN 50366 deneyi
– Denge deneyi – GlowWire ( Kızaran Tel ) deneyi
– Flammability ( Alev Almazlık ) deneyi