trarbgzh-TWenfrkadefaru

LVD Testleri Yapmanın Faydaları Nelerdir?

Bir kere herşeyden önemli nokta elektrik kullanımında güvenliği sağlamaktır. Günlük yaşam inanılmaz derecede elektrik kullanıma bağımlıdır. Elektriğin olmadığı bir yaşam artık günümüz koşullarında sürdürülemez. Elektrik ne kadar günlük yaşam ile içiçe olsa da bir o kadar da yaşamsal riskler taşımaktadır. Elektrikli cihazlar ve ekipmanlar güvenilir üretilmediği takdirde insanların can ve mal güvenlikleri tehlikede demektir.

Elektrikli cihazlar üreten firmaların bir yandan iç piyasaya bir yandan da yabancı ülke pazarlarına, özellikle de Avrupa Birliği ülkeleri pazarlarına ürünlerini sokabilmeleri, bu ürünlerin LVD ve EMC testlerinin yaptırılmış olmasına bağlıdır. Esasen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında çıkarılan, Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) de şu iki konuya odaklanmaktadır:

  • Alçak gerilim ile çalışmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş bütün elektrikli cihazların ve ekipmanların tüketicilere sunulma esasalarını belirlemek
  • Tüketicilere sunulan elektrikli cihazların ve ekipmanların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğine zarar vermemesini sağlamak

LVD alçak gerilim testltlerini yaptırmanın ikinci büyük faydası ise bu ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde pazarlanabilmesidir. Çünkü Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yayınlanan 2014/35/EU sayılı alçak gerilim direktifi gereğince üretici firmalar, ürünlerin üzerine, yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara uygun olduğunu belirleyen CE işaretini koymak zorundadırlar. CE işaretinin ürünlere iliştirilebilmesi için de LVD testlerinin yaptırılması gerekmektedir. Akredite test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek testler sonucunda hazırlanan raporlar üretici firmalar tarafından hazırlanacak teknik dosyaya konulacak ve 10 yıl boyunca saklanacaktır.

Nihayet LVD testlerini yaptırmanın bir başka önemli katkısı da elektrikli cihazların ve ekipmanların kalitelerinin kanıtlanmasına yöneliktir. İlgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı standartların koşullarına uygun üretilen bu ürünlerin kaliteli olduklarından ve insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadığından tüketiciler emin olmaktadır. Bu durum sadece iç piyasa veya Avrupa Birliği pazarı açısından değil bütün dünya pazarlarında da üretici firmalara rekabet avantajı kazandırmaktadır.

Elektrikli teçhizat üretimi sektöründe, elektrikli ev aletleri, elektrikli ticari aletler, profesyonel ve endüstriyel cihazlar ve aydınlatma armatürleri ve lambalar bugün için en fazla test ve belgelendirme hizmeti verilen ürün gruplarıdır.