• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kalite Politikamız

İhtiyaçların gelişmesi ve tüketicilerin daha bilinçli olmasına bağlı olarak muayene, laboratuvar ve denetim hizmetleri veren kuruluşların sayısı da artmaktadır. Ancak profesyonel hizmet veren, bu mesleğin ilkelerine ve çalışma koşullarına bağlı kalan ve kaliteli hizmet vermeye çalışan kuruluşların sayısı aynı oranda artmamaktadır.

Kuruluşumuz ölçme, test, analiz, muayene ve kontrol çalışmalarını, bir yandan yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve genel kabul gören muayene ve kontrol yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirirken, bir yandan da muayene, laboratuvar ve denetim hizmetleri kapsamında yayınlanan yasal düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Ayrıca bütün bu çalışmalarını, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde aldığı yetkiye dayanarak ve A Tipi Muayene Kuruluşu olarak gerçekleştirmektedir. Kuruluş olarak kalite politikamızın birinci temel maddesi budur.

Bunun yanında kalite politikamızın bir diğer temel maddesi, hem yönetici kadrolar olarak hem de çalışan kadrosu olarak güvenilir, saygın, tarafsız, bağımsız ve müşteri memnuniyetine odaklanan bir çalışma sergilemektir. Ayrıca bu sayılan özelliklerin sürekliliğini sağlamak ve tüm taraflar için bir katma değer yaratmaktır.

Bu temel maddeler yanında kalite politikamızı oluşturan başka önemli noktalar da bulunmaktadır. Şöyle ki,

 • Faaliyetler sırasında elde edilen her türü bilgi ve belgenin gizli kalmasını sağlamak, korumak ve üçüncü kişilerle paylaşmamak
 • Çalışmalar sırasında hiçbir şekilde hizmet talep eden kişilerin veya üçüncü kişilerin etkisinde kalmamak
 • Elde edilen bilgilerin bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak
 • Yasal düzenlemelerin getirdiği koşullara, akreditasyon kurallarına ve ilgili Avrupa Birliği direktiflerine tam ve eksiksiz olarak uymak
 • Sürekli gelişen ve iyileşen dinamik bir kuruluş olmak
 • Bu mesleğinin ilkelerine, onuruna ve geleceğine zarar vermemek
 • Hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara gerçek olmayan bilgi, belge ve rapor vermemek
 • Müşteri memnuniyeti yaratmak ve güven duygusu yaratarak müşteri bağlılığı yaratmak
 • Faaliyetler sırasında, sadece talep edilen hizmetin özelliklerine uygun yöntemler ve ekipmanlar kullanmak
 • Bütün çalışmalarda katma değer yaratmaya çalışmak ve sektörde lider olmayı hedeflemek
 • Nihayet, çevrenin ve doğal kaynakların korunması konusunda duyarlı olmak