• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

İlkeler ve Prensipler

Muayene, laboratuvar ve denetim hizmetleri veren kuruluşumuz, faaliyet verdiği ölçme, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetlerinde, belirlemiş olduğu ilkelere ve prensiplere bağlı kalarak hareket etmektedir. Bu ilke ve prensipler şunlardır:

 • Kuruluşumuz, hizmet verdiği bütün kişi ve kuruluşlara karşı tarafsız davranmaktadır ve herkese karşı saygılı, önyargılı olmaktan uzak ve tarafsız bir yaklaşım ile hizmet vermektedir.
 • Bu tarafsızlığı sağlamak amacı ile eleman seçiminde, haksız rekabete neden olacak uygulamalardan kaçınmaktadır.
 • Kuruluşumuz, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara, sunulan hizmetlerin özellikleri, faydaları, olası riskleri ve iki tarafa düşen hak ve yükümlülükler gibi konularda şeffaf bir yaklaşım izlemekte ve açık ve net bilgiler vermektedir.
 • Kuruluşumuz müşterilerin problemlerine karşı sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çözüm arayışlarında duyarlı davranmaktadır.
 • Kuruluşumuz aynı kulvarda hizmet veren diğer kuruluşlara karşı haksız rekabetten kaçınmaktadır. Bir yandan kendi hedeflerine bağlı kalırken bir yandan da bu sektöre olan güveni devamlı kılmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak üzere, ortak çıkarların korunması için çaba sarf etmektedir.
 • Bu bakımdan kuruluşumuz bütün faaliyetlerinde her zaman dürüst davranmaktadır.
 • Bu sektörün en büyük gereksinimi güvenilir olmaktır. Kuruluşumuz faaliyet gösterilen her alanda, hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara, karşılıklı güven anlayışı içinde yaklaşmakta ve işlemler hakkında açık, anlaşılır ve doğru bilgileri, zamanında ve tam olarak vermektedir.
 • Kuruluşumuz yerli ve yabancı standartlar, mevcut yasal düzenlemeler ve Avrupa Birliği direktifleri esasları doğrultusunda hizmet verdiği bütün alanlarda kaliteli hizmet vermeye çalışmaktadır. Bu amaçla gerektiğinde diğer muayene kuruluşları, laboratuvarlar ve denetim kuruluşları ve resmi makamlar ile birlikte çalışmaktadır.
 • Kuruluşumuz müşterileri dinlemek, şikayetlerini almak ve çözüm üretmek konusunda iddialı davranmaktadır. Müşterilerin her konudaki her türlü şikayet ve önerilerini almak, incelemek, değerlendirmek ve en uygun çözüme ulaştırmak konusunda yönetimden bağımsız bir sistem kurmuştur.
 • Kuruluşumuz resmi makamlar tarafından denetim ve kontrol amacı ile talep edilen bilgi ve belgeleri, doğru, eksiksiz ve zamanında teslim etmektedir.
 • Nihayet kuruluşumuz faaliyetleri sırasında çevre sorunlarına karşı duyarlı davranmakta, sosyal ve kültürel etkinliklere destek vermekte ve toplumsal yarar gözetmektedir.