trarbgzh-TWenfrkadefaru

LVD Testi Hangi Cihazlara Yapılır?

LVD Alçak Gerilim Yönetmeliği (2014/35/AB), esas olarak alçak gerilim cihazlarını kapsamaktadır. Alçak gerilim, bu yönetmelik esasları gereğince şu şekilde tanımlanmaktadır:

 • Alternatif akım için 50 Volt ile 1000 Volt arasında
 • Doğru akım için 75 Volt ile 1500 Volt arasında

Doğru akım, elektrik yükünün her zaman aynı yönde akması ile oluşmaktadır. Alternatif akımda ise akım yönü eşit zaman aralıklarında tersine dönmektedir. Bu nedenle bu iki farklı akımın üretilmesi, iletilmesi ve kullanılması birbirinden farklı özellikler taşımaktadır. Bu iki farklı akımın, çeşitli elektronik devreler kullanılarak birbirine dönüştürülmesi mümkündür.

Elektrik enerjisi çeşitli yöntemlerle farklı enerji kaynaklarının dönüştürülmesi ile üretilmektedir. Örneğin elektrik enerjisi güneş, su, rüzgar veya jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından ya da petrol, kömür, petrol, doğal gaz veya nükleer gibi genelde fosil esaslı, yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarından elektrik elde edilmektedir. Bu sırada ortaya çıkan elektrik akımı alternatif akım veya doğru akım olabilir. En yaygın şekilde doğru akım kimyasal pillerde, güneş pillerinde ve dinamolarda üretilmektedir. Alternatif akım ise genelde alternatif akım motorlarında üretilmektedir.

Kullanılan elektriğin önemli bir kısmı, enerji kaynağına bağlı olarak önce hareket enerjisine, arkasından elektrik enerjisine çevrilerek elde edilmektedir. Alternatif akım motorları genel olarak, doğru akım motorlarından daha ucuza üretilmekte, bakımları daha kolay yapılmakta ve daha yüksek verimle çalışmaktadır. Bu yüzden elekrikli cihazlar ve ve ekipmanlarda alternatif akım tercih edilmektedir.

LVD testleri, yani alçak gerilim testleri, söz konusu yönetmelik esasları uyarınca alçak gerilim ile çalışmak amacı ile tasarlanan ve üretilen bütün elektrikli cihazlara ve ekipmanlara yapılmaktadır. Ancak yönetmelik ekinde bir kısım cihazlar ve ekipmanlar LVD testleri dışında tutulmuştur (Ek 2). Dolayısıyla LVD testleri, aşağıda sayılanlar dışında kalan ve yukarıda açıklanan sınır değerler içinde akım ile çalışan bütün cihazlara uygulanmaktadır.

LVD testleri yapılmayacak cihazlar, ekipmanlar ve durumlar şunlardır:

 • Patlayıcı ortamlarda kullanılmak amacı ile tasarlanan ve üretilen elektrikli cihazlar
 • Radyoloji ve tıbbi amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan ve üretilen elektrikli cihazlar
 • Yük ve yolcu asansörlerinin elektrikli parçaları
 • Elektrik sayaçları
 • Evlerde kullanılan fişler ve prizler
 • Elektrikli çit kontrolörleri
 • Radyoelektriksel parazit
 • Gemi, uçak ve demiryollarında kullanılmak üzere özel tasarlanan ve uluslararası güvenlik hükümlerine uygun elektrikli cihazlar
 • Araştırma ve geliştirme tesislerinde sadece uzman çalışanlar tarafından kullanılmak üzere özel üretilmiş değerlendirme kitleri