trarbgzh-TWenfrkadefaru

Makine LVD Testleri

Makinaların güvenli olması üretici firmalar açısından yasal güvenlik anlamına gelmektedir. Makine kullanan herkes doğal olarak makinaların güvenilir olmasını ve kullanırken tehlike yaratmamasını beklemektedir. İnsanların makinalara karşı korunması amacı ile dünyanın her yerinde yasal düzenlemeler yapılmakta ve standartlar belirlenmektedir. Üretici firmalar tarafından öncelikle yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymak bir zorunluluktur. Bu yasal düzenlemeler ağırlıklı olarak Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanmakta, ülkemiz de uyum çalışmaları çerçevesinde bu yasal düzenlemeleri kendi iç hukukumuza uyarlamaktadır.

İkinci önemli nokta üreti firmaların risk değerlendirme çalışması yapmasıdır. Bu çalışmada makinenin işlevi, olası tehlikelerin tanımlanması, risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi önemli adımlardır. Üçüncü önemli nokta güvenli tasarımdır. Makinanın yapısı, kullanım ve bakım yöntemleri, elektrik donanımı, elektromanyetik uyumluluk, alçak gerilim riskleri ve kullanım alanları bu süreçte tespit edilir. Bu aşamada teknik koruma önlemleri çerçevesinde güvenlik fonksiyonları ve gerekli güvenlik seviyeleri belirlenir. Son aşama makinenin genel değerlendirmesini yapmak ve üretime geçmektir.

BU süreçler sağlıklı geçilmeden güvenilir makinaların tasarlanması, üretilmesi ve tüketicilere sunulması mümkün değildir.

Bu süreçler içinde en önemli adım belki de risk değerlendirmesidir. Üretici firmalar makinaların kullanımları sırasında ortaya çıkacak bütün tehlikeleri ve tehlike noktalarını tespit etmek ve değerlendirmek zorundadır. Bu şekilde uygun önlemler zamanında alınarak riskleri önlemek mümkündür. Eğer riskleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayacaksa, gerekli koruma yöntemlerinin alınması ve uygulanması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerinde makinaların güvenliğine yönelik 2006/42/AT sayılı Makina Direktifi çıkarılmıştır. Ülkemizde de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından bu direktif esas alınarak Makina Emniyeti Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre, bütün makinalar, doğru şekilde kurulduğu, bakımları istenen şekilde yapıldığı ve üretilme amacına uygun şekilde kullanıldığı zaman, insan sağlığına, evcil hayvanlara ve mallara zarar vermemelidir. Üretici firmalar makina üretimini bu koşullara uygun olarak yapmak zorundadır.

Makinalar büyük oranda elektrik enerjisi ile çalışmaktadır ve bu bakımdan aynı zamanda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) esaslarına tabidir. Bu yönetmelik, tüketicilere sunulan elektrikli ürünlerin, insanların ve evcil hayvanların sağlığına ve malların güvenliğine yönelik esasları ve tüketicilere sunulma yöntemlerini içermektedir. Makinaların LVD testleri bu çerçevede yapılmaktadır.