• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Konutlarda olsun, işyerlerinde olsun elektrik enerjisinin en büyük tehlikesi, herhangi bir tehlike durumunda insanların can ve mal güvenliğini ciddi anlamda tehdit etmesidir. Elektrik belki günlük yaşamı son derece kolaylaştırıyor ama taşıdığı yaşamsal riskler açısından, gerekli önlemler alınmazsa o derece tehlikeli de olabiliyor. Özellikle işletmelerin kullandığı bütün makinalar ve ekipmanları, elektrik enerjisine ihtiyaç duymaktadır.

Elektrik enerjisi, elektrik santrallerinde üretilmekte ve bir takım iletkenler kullanılarak konutlara ve işyerlerine ulaştırılmaktadır. Elektrik enerjisi, iletilmesi en kolay olan ve tüketilirken artık madde bırakmayan, dolayısıyla çevre kirliliğine neden olmayan bir enerji kaynağıdır. Bu yüzden de elektrik enerjisi, dünyada en fazla kullanılan enerji çeşididir. Elektrik enerjisi doğal kaynaklardan elde edilmektedir ama unutmamak gerekir ki doğal kaynaklar sınırsız değildir. Bu nedenle elektriğin verimli kullanılması konusunda herkesin bilinçli olması gerekmektedir.

Elektrikli cihazların güvenliği ile ilgili olarak Avrupa Birliği tarafından 2006/95/AT sayılı Alçak Gerilim Direktifi yayınlanmıştır. Ülkemizde de bu direktif esas alınarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Alçak Gerilim Yönetmeliği (2006/95/AT) yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin kapsadığı başlıca elektrikli araçlar şunlardır: patlayıcı ortamlarda kullanılmak için tasarlanan elektrikli araçlar, her türlü asansörlerin elektrikli parçaları, radyoloji ve tıp alanından kullanılan elektrikli araçlar, bütün fiş ve prizler, elektrik ölçen araçlar, elektrikli kontrol araçları, uluslararası kuruluşların belirlediği güvenlik esaslarına uygun gemi, uçak veya demiryollarında kullanılan özel elektrikli ekipmanlar.

Sözü edilen yönetmelik, 50 volt ile 1000 volt arasında alternatif akım veya 75 volt ile 1500 volt arasında doğru akım kullanan veya üreten bütün elektrikli araçlara ve ekipmanlarına uygulanmaktadır.

Yetkili test ve muayene kuruluşları tarafından, elektrik kullanan her türlü cihazın güvenilirliğini tespit etmek üzere elektriksel testler yapılmaktadır. Bu kuruluşlar bu hizmetleri, esas olarak yerli ve yabancı akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanarak, kısaca akredite olarak vermektedir. Bu çerçevede LVD testi, EMC testi, topraklama testleri, gerilim testi, izolasyon testi gibi temel testler yanı sıra ortam sıcaklığında izolasyon direnci, yüzey gerilimi, yüksek gerilim, iletken direnci, ısınma, kaçak akım, elektrik dayanımı, giriş gücü ve akımı ve gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi gibi çok spesifik testler de yapılmaktadır.

Kuruluşumuz tarafından elektriksel testler kapsamında esas olarak şu hizmetler verilmektedir:

 • RoHS testleri
 • Yangına dayanım ve tepki testleri
 • IP koruma testi
 • Sızdırmazlık testi
 • Gürültü testi ve akustik ölçümler
 • Mekanik ve fiziksel testler
 • Aydınlatma şiddeti ölçümleri
 • Radyoaktif maruziyet ölçümleri
 • Ortam radyasyon testleri
 • Elektromanyetik ortam ölçümleri

Kuruluşumuz bu elektriksel test çalışmalarını, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu arada kuruluşumuz, ÖSAS Akreditasyon Kurumu'ndan, TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve yapılan test, ölçüm, analiz, kontrol ve muayene işlemleri ve düzenlenen raporlar, özel ve resmi denetimlerde geçerli kabul edilmektedir.