• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Sektörün Profesyonel ve Lider Muayene Kuruluşu

Periyodik kontroller ve muayene hizmetleri yanı sıra belgelendirme ve test hizmetleri veren firmamız sektörde tecrübesiyle ülke içtihatlarını
belirlemede ve ülkenin üretim ve hizmet gücüne katkı sağlamaktadır, firmamızı tercih edenler de hedefleri olan ve prestijli kuruluşlardır.

Muayene

Teknik Muayene

Kaliteyi ve güvenliği hedefleyen, müşteri memnuniyeti ve sorunsuz üretim, sorunsuz hizmet verme vizyonu olan müşterilerimize teknolojik altyapımız ve tecrübeli mühendislerimizle muayene hizmeti vermekteyiz.

Periyodik Kontrol

Periyodik Kontrol

Makinelerin ve endüstriyel ekipmanların, iş güvenliği açısından robotik ve mekatronik cihazların periyodik kontrolleri, vinç, kule vinç ve forklift gibi iş makinalarının periyodik muayenelerini gerçekleştirmekteyiz.

Yapı İnşaa Kontrolleri

Yapı İnşaa Kontrolleri

Gelişen ülkemizin uç noktadaki sektörü olan inşaat ve yapı malzemelerine yönetik ISO, EN, TS standardlarına yönelik uygunluk değerlendirilmesi ve deney metodlarının test ve belgelendirmesini yapmaktayız.

Tüm periyodik teknik muayene taleplerinizi bize başvuru kanallarımızdan iletebilirsiniz.

Muayene ve Teknik Kontroller

Uzman ekibimiz ve tanınmış markamızla ülkenin muayene içtiyatlarını belirleyen kuruluşla, TÜRCERT'le çalışın !Aynı kulvarda faaliyet gösteren ve müşterilerine çeşitli muayene, kontrol, test, analiz, ölçüm, gözetim ve değerlendirme hizmetleri veren bunca laboratuvar arasında rakiplerinden üstün duruma gelmek için kuruluşumuz, bir yandan teknolojik altyapısını güçlendirirken, bir yandan da güçlü bir çalışan kadrosu oluşturmuştur.

Kuruluşumuz, ne kadar güçlü test cihazları, modern makinalar ve ekipmanlar kullansa da eğer yetenekli ve deneyimli bir çalışan kadrsouna sahip olmazsa, başarılı olunmayacağının farkındadır. Kuruluşumuz müşterilerine kaliteli, hızlı, kesin ve güvenilir sonuçlar verebilmek için TS EN ISO/IEC 17025 faaliyetlerini Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun faaliyet göstermektedir ve bütün çalışanlar bu standardın esas ve gereklerine vakıftır. Bunun yanı sıra laboratuvarlarımızda gıda maddelerinden tekstil ürünlerine, elektikli ve elektronik ürünlerden çevre koşullarına kadar çok sayıda fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve bakteriyel ölçümler, test ve analizler yapılmaktadır. Doğal olarak bu alanların her biri kendi başına ayrı uzmanlık gerektirmektedir. Herbir bölümde görev yapan çalışanlarımız, üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlamışlardır ve bir kısmı lisans üstü eğitimler almıştır.
Ancak kuruluşumuz çalışanların kendi alanlarında deneyimli olmaları konusunda da hassasiyet göstermektedir. Bu yüzden kuruluşumuz bünyesinde hizmet veren bütün uzmanlar, mühendisler, teknikerler ve yüksek teknikerler en az beş yıllık bir deneyime sahiptir. Kuruluşumuz aynı zamanda çalışanlarımızın kendini geliştirmelerine de destek olmaktadır. Bu anlamda kuruluşumuz yöneticileri, ülke çapında ve uluslararası alanda çeşitli konferanslara, seminerlere, toplantılara katılmakta, yerli ve yabancı yayınları takip etmekte ve yeni ortaya çıkan test ve analiz yöntemlerini ve kullanılan teknolojileri yakından izlemektedir. Bu şekilde hem uluslararası düzeyde gelişmelerin dışında kalmamakta hem de yenilikleri zamanında çalışanlarına aktararak onların gelişimine katkı sağlamaktadır. Yeri geldiği zaman çalışanların bu tür organizasyonlara katılmalarını da teşvik etmektedir.


Kuruluşumuz, belgelendirme, süreç yönetimi, muayene ve kontrol, test, ölçüm ve analiz hizmetleri yanında talep eden müşterilerine gözetim hizmetleri de vermektedir. Bu konuda da müşterilerine geniş kapsamlı ve sektörel çözümler üretecek güce sahip olan kuruluşumuz, gözetim hizmetlerinde elde ettiği başarıyı esas olarak şu hususlardaki atılımları ile gerçekleştirmiştir:

Kuruluşumuz, uluslararası alanda geçerliliği olacak şekilde aşağıda sayılan akredistasyonlarla onaylanmış kuruluş kimliğine sahiptir ve bu belgeleri almıştır: TS EN ISO/IEC 17020 Uygunluk değerlendirmesi - Çeşitli tiplerdeki muayene kuruluşlarının işletimi için şartlar standardı esaslarına uygun şekilde ÖSAS Akreditasyon kuruluşu’ndan akredite olmuştur. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun olarak yine TÜRKAK, Türk Akreditasyon Kurumu nezdinde çalışmalarına devam etmektedir. Kuruluşumuz aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Gözetim Şirketi prosedürlerine de uygun hareket etmektedir. Nihayet kuruluşumuz belirlediği vizyon, misyon, kalite hedefleri ve çalışma prensiplerine sadık güçlü bir gözetim ekibine sahiptir. Gözetim ekibimizde görev yapan mühendisler, teknikerler, yüksek teknikerler ve laboratuvar çalışanları, ürün ve sektörel olarak birçok alanda uzmanlığa sahiptir ve gözetim hizmetlerinde uzun yıllardır deneyim kazanmışlardır.
Ekibimizdeki bütün çalışanlar, en güncel ürün ve standart bilgilerine sahiptir ve teknik olarak kendilerini kanıtlamış kişilerdir.
Gözetim ekibimiz, ticarete konu olan çeşitli ürünlerin, üretim aşamalarından tüketiciye sunulmasına kadar bütün süreçlere katılmakta, üretimin her aşamasında muayene, gözetim, denetim ve kontroller yapmakta, standart dışı ürünlerin piyasaya sunulmasını önlemekte, olası aksaklıklara zamanında müdahale edilmesini sağlamakta, kalite standartlarının dışına çıkılmasına engel olmakta ve işletmelerin faaliyetlerinin yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı standartlara uygun olmasını sağlamaktadır.
Aynı zamanda ürünlerin alıcıya teslim koşulları, satış sözleşmesine uygunluğu, ambalajlama ve etiketleme kontrolleri, yükleme ve taşıma koşulları ve daha birçok noktada gözetim hizmetleri, deneyimli ve uzman gözetim ekibimiz tarafından zamanında, eksiksiz, hızlı ve kaliteli olarak yerine getirilmektedir.


Kuruluşumuz birçok yönetim sisteminin belgelendirme çalışmaları kapsamında firmalara denetim hizmetleri de vermektedir. Bu denetim ve doğrulama hizmetleri esas olarak şu noktalarda yoğunlaşmaktadır:

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde üretim yaptıklarının tespit edilmesi
Bu işletmelerin ürettiği ürün ve hizmetlerin yerli ve yabancı çeşitli kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun olduğunun tespit edilmesi
Müşteri memnuniyetinin yaratılması
Gerçekleştirilen denetimlerin kalitesi doğrudan doğruya bu hizmeti veren kuruluşun kalitesi ile ilgilidir. Bu açıdan kuruluşumuz verdikleri hizmetin sorumluluk duygusu ile denetim ekibini oluşturmuştur. Neticede verilen hizmetlerin sonuçları insan sağlığını etkilemekte ve çevre koşullarına zarar vermektedir.
Denetim ekimizde görev yapan herbir çalışan, verdikleri hizmetlerin risklerinin farkındadır ve bu risklere yönelik aksiyonların ve önem derecelerinin belirlenmesinde belli bir yetkinlik düzeyine sahiptir. Çalışanlarımız bu hizmetleri verirken tamamen bağımsız denetim tekniklerini kullanmaktadır. Bütün çalışmalarında risk odaklı bir denetim faaliyeti sürdürmekte, yenilikçi ve faaliyet odaklı bir denetim yapmakta ve kabul edilebilir bir denetim kalitesi sağlamaktadır.
Denetim ekibimiz, işletmelerin olası risklerini düşüren ve yüksek kaliteli bir denetim hizmeti vermektedir.
Bunun için de ekibimizde görev yapan herbir çalışan, sadece üniversite eğitimi ile yetinmemekte, sektördeki ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek kendilerini geliştirmeye çaba göstermektedir.
Esasen uygulamada akademik eğitimin çok üzerinde durumlar ile karşılaşılmaktadır. Bir yandan tedarikçi denetimleri, habersiz denetimler, şahit denetimleri, gizli müşteri denetimleri ve yükleme kontrolleri gibi üçüncü taraf denetim hizmetleri verilirken, bir yanda da sızma (penetrasyon) testleri, PCI DSS denetimleri, Cobit denetimleri, BT genel denetimleri, uygulama denetimleri, teknik destek denetimleri ve işletmeye özel güvenlik denetimleri verilmektedir.
Denetim ekibimiz dünya çapında kabul gören, işletmenin geleceği açısından geliştirici etkiye sahip ve profesyonel denetim hizmetleri vermektedir.


Bütün kalite sistemlerinin ortak bir noktası vardır. Önemli olan müşterilerin beklentilerini her defasında, ilk seferde ve hep tam zamanında karşılamak gerekmektedir. Bu sayılanlar kalite sistemlerinin temel nitelikleridir.

Bunların sağlanabilmesi için mutlaka teknolojk bir altyapı gereklidir ama daha önemlisi bu teknolojik altyapıyı kullanacak yetenekli ve eğitimli çalışanlara gerek bulunmaktadır. Yeni bir müşteri kazanmak için yapılacak harcamalar, mevcut müşterileri elde tutmak için yapılacak harcamalardan çok daha fazladır. Öyle olunca mevcut müşterileri memnun etmek, beklentilerini karşılamak ve ileriye dönük olarak her zaman bu müşterilerle çalışmak bütün laboratuvarlar için önemlidir.
Her sektörde olduğu gibi laboratuvar sektöründe de müşteriler çok kırılgandır ve herhangi bir memnuniyetsizlik durumunda kolayca başka bir laboratuvarın kapısını çalabilirler.
Bu rekabet koşulları içinde kuruluşumuz da müşteri memnuniyeti yaratmak, en hızlı ve kaliteli şekilde müşterilerin ihtiyaçlarını gidermek amacı ile çalışanlarının eğitimli olmasına, deneyimli olmasına ve müşterileri ile ilgili olmasına önem vermektedir.
Müşterilerin, aldıkları hizmetlerden memnun kalma düzeyi kuruluşumuz tarafından izlenmektedir. Müşteri sadakati yaratmak, kuruluşumuzun başarısında ve sürekliliğinde birinci ilkedir. Bunu sağlamak için de sahip olduğu laboratuvar ekibine güvenmektedir. Laboratuvar ekibimizin başarısı, kuruluşumuzun da başarısıdır. Bu ilke doğrultusunda çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmekte ve bilgi ve beceri düzeylerinin çağın gerisinde kalmasına fırsat verilmemektedir. Kuruluşumuz yönetici kadrosu, bu sektörde öncü olmak ve müşterilerin aklında ilk tercih edilen bir laboratuvar olmak konusunda çaba göstermektedir. Yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından sürdürülen bir takım projelere kuruluşumuz destek vermekte, bu projeleri teşvik etmekte ve çalışanların hem bu kuruluşlar hem de üniversiteler tarafından gerçekleştirilen projelerde yer almasına fırsat tanımaktadır. Bu sayede bir yandan kuruluşumuz daha birinci adımda yeni teknolojileri ve yeni araştırma yöntemlerini rakiplerinden önce öğrenmekte ve uygulama fırsatı bulmaktadır.

Referanslar & Yorumlar

Muayene, teknik muayene, periyodik kontrol ve test hizmetlerimizden çalıştığımız firmalar ve yorumları..

Muayene, Teknik ve Periyodik Kontrol Hizmeti veren firmamız; SCIENCE