• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gizlilik İlkesi

Kuruluşumuz tarafından önem verilen en önemli ilke gizlilik ilkesidir. Gizlilik ilkesi hem kalite politimaz içinde, hem temel ilke ve prensiplerimiz içinde hem de yönetim taahhüdümüz içinde yer almaktadır.

Esasen kuruluşumuz, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve müşterilerine A Tipi Muayene Kuruluşu olarak hizmet vermektedir. Bu standart gereğince de gizlilik ilkesine bağlı kalmak ve kendisinden hizmet talep eden kişi ve kuruluşlara bu yönde hizmet vermek drumundadır.

Gizlilik ilkesi gereğince kuruluşumuz, faaliyetleri sonucunda üretilen her türlü bilgi, belge ve raporların saklanmasına yönelik önlemleri almak ve müşterilere yönelik hiçbir bilgiyi, hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmamak zorundadır.

Kuruluşumuz yönetici ve çalışanları, birbirinden çok farklı ve kapsamlı ölçme, test, analiz, muayane ve kontrol çalışmalarını gerçekleştirirken, yapılan işin koşulları gereği bir takım bilgi ve belgeler eline geçmekte ya da bu çalışmalar sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu bilgi ve belgelerin ve sonuç raporlarının, hizmet talep kişi veya kuruluş dışında üçüncü kişiler ile paylaşılması ya da kamuoyuna duyurulması, hizmet talep eden kuruluşun aleyhinde bir takım sonuçlar doğurabilir ve onların bu durumdan zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden kuruluşumuz, müşterilere ait patent haklarını, telif haklarını, arge çalışmalarını veya da bunlara benzer fikri mülkiyet oluşturan bütün bilgi ve belgeleri korumak ve hiçbir zaman paylaşmamak zorundadır.

Kuruluşumuz bütün müşterilerine, çalışmaları sırasında elde edilen bilgi ve belgelerin gizli tutulacağının güvencesini vermektedir. Bunlar müşterilerin sırları olarak kabul edilmekte ve ilgisiz üçüncü kişilere açıklanmamaktadır. Kuruluşumuz ayrıca elde ettikleri bilgileri, ne kendi lehine ne de üçüncü kişiler lehine kullanamaz. Gizlilik taahhüdü kapsamına sadece yapılan ölçüm, test ve analizler sırasında elde edilen bilgi ve belgeler değil, aynı zamanda çalışmaların gereği olarak müşteriden öğrenilen müşteri listeleri, anlaşmalar, fiyatlar, özel sözleşmeler, teknik bilgiler, projeler, tasarım çalışmaları, hatta doğrudan veya dolaylı yollardan öğrenilen idari ve ticari sırlar da girmektedir. Kuruluşumuz bu bilgi ve belgeleri üçüncü kişilere yayamayacağı gibi yayılmasına da aracılık edemez.