trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yeni LVD Yönetmeliğinin Ülkemizde Uygulanması

Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında 2014 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/35/EU sayılı yeni Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD), insan, hayvan ve çevre sağlığı için güvenlik problemleri bakımından elektrikli ve elektronik cihazların ve ekipmanların tasarım ve üretiminde önemli bir yer tutmaktadır. Bu direktif gereğince ürünlerin üzerine CE işaretinin konulması ve ürünlerin bu şekilde Avrupa Birliği pazarında serbest dolaşım hakkına sahip olması mümkün olmaktadır. Ürünlerin üzerine konulacak CE işareti bu ürünlerin Avrupa Birliği pazarına uygun olduğunu kanıtlamaktadır.

Ürünler üzerine CE işaretinin konulması ise akredite laboratuvarlarda yapılacak test ve ölçümler sonrasında mümkün olmaktadır. Ancak yapılacak LVD testleri ile bu ürünlerin insanlara, hayvanlara ve çevreye karşı olabilecek elektriksel ve mekaniksel tehlikeler ile ilgili güvenlikli olduğu kanıtlanmış olmaktadır.

Ülkemizde, soz konusu direktif esas alınarak 2016 yılında Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) yayınlanmıştır.

Elektrikli ve elektronik ürünlerin bir yandan yapısal olarak güvenlikli olması bir yandan da enerji verimliliği açısından ilgili yasal dzüenlemelere ve standartlara uygun olması, LVD yönetmeliği çerçevesinde yaptırılacak LVD testleri ile kanıtlanmış olmaktadır. Bu şekilde hem üretici firmalar ürünlerini güvenli bir şekilde pazara sunabilmekte hem de tüketiciler bu ürünleri şüpheye düşmeden kullanmaktadır.

Gerçekleştirilen LVD testlerinin geçerlik süresi 10 yıldır. Üretici firmalar elektrikli ve elektronik cihazlar için yaptıracakları LVD test sonuçlarını, 10 yıl süresince teknik dosya içinde korumak zorundadırlar.

LVD kapsamında son derece çeşitli testler yapılmaktadır. Bunlar arasında başlıcaları şunlardır: elektrik dayanımı, iç iletkenler için elektrik dayanımı, güç ölçümü, sıcaklık testi, izolasyon direnci, denge testi, alev almazlık testi, kaçak akım testi, elektrik alan ölçümü, toprak devamlılığı, ısıl dayanıklılık, nemlendirme, yalıtım aralıkları ölçümü, kapasite boşalması testi ve mekanik testler.

LVD testleri yapılırken öncelikle üretici firmaların ilgili standartlara ve yasal düzenlemelere uygun üretim faaliyetlerinde süreklilik sağlayıp sağlamadıklarına bakılmaktadır. Ayrıca firmanın bir teknik dosya hazırlamış olması gerekmektedir. Bu dosyada bir de Avrupa Birliği uygunluk beyanı olmak zorundadır. Bu beyan örneği LDV yönetmeliği ekinde yer almaktadır (Ek 4). Nihayet ürün üzerine veya ambalajı üzerine ya da belgeleri üzerine CE işareti konulmuş olmalıdır.