trarbgzh-TWenfrkadefaru

LED, Armatür ve Lamba LVD Testleri

Günümüzde LED aydınlatma giderek yaygınlaşmaktadır. Bunun en büyük nedeni enerji kullanımında ekonomik olmasıdır. Enerjinin daha verimli kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar, çıkarılan yasal düzenlemeler, yayınlanan standartlar yanı sıra LED teknolojisinin de hızlı gelişmesi, aydınlatma sektörünün geleceğini belirlemek açısından önemli faktörlerdir. Ülkemizde LED aydınlatma cihazları, armatürler ve lambalar üreten firmaların sayısı giderek artmaktadır. Bu firmaların hem yurt içi piyasada hem de yabancı piyasalarda ve özellike Avrupa Birliği ülkelerinde rekabetçi olabilmeleri, üretim kalitelerine bağlıdır. Bu ise herşeyden önce yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı standartlara uygun üretim ile sağlanabilmektedir.

LED aydınlatma cihazları, armatürler ve lambalar, 2016 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan, Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) kapsamına girmektedir. Söz konusu yönetmelik Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan Yeni Yaklaşım Direktileri arasında yer alan 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır. Ülkemizde üretilen her türlü LED aydınlatma cihazları, armatürler ve lambaların Avrupa Birliği ülkeleri pazarına girebilmesi, bunların LVD testlerinin yapılmasına ve üzerlerine CE işaretinin konulmasına bağlıdır.

2006/95/EC Alçak Gerilim Direktifi’nin yerini alan 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi gereğince,

  • 50 ile 1000 Volt arası alternatif akım ve
  • 75 ile 1500 Volt arası doğru akım

kullanan bütün elektrikli teçhizat, aşağıdaki standartların öngördüğü güvenlik testlerinden geçmiş olmalıdır:

  • TS EN 62031 Led modülleri - Genel aydınlatma için - Güvenlik ile ilgili özellikler
  • TS EN 62560 Lambalar - Kendinden balastlı LED lambalar - Gerilimi 50 Volt’tan büyük olan genel aydınlatmada kullanılan - Güvenlik özellikleri
  • TS EN 62612 Genel aydınlatma amaçlı, besleme gerilimi 50 Volt üzerinde olan kendinden balastlı LED lambalar - Performans gereklilikleri
  • TS EN 62504 Genel aydınlatma - Işık yayan diyot (LED) ürünleri ve ilgili donanım - Terimler ve tarifleri
  • TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
  • TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-1: Özel kurallar - Genel amaçlı, sabit