trarbgzh-TWenfrkadefaru

LVD Nedir?

Elektriksiz bir yaşam düşünülemez. Günümüzde ulaşım, trafik, işyerleri, sağlık, haberleşme, basın yayın, güvenlik sistemleri, enerji üretimi, su dağıtımı, bakım ve onarım çalışmaları gibi saymanın mümkün olmadığı yaşamın bütün alanlarında yaşam, elektriğe bağlı olarak sürmektedir. Bir elektrik kesintisi ne kadar kısa süreli olursa olsun, hayatın felce uğraması için yeterlidir. Ulaşım sistemleri durur, trafik sinyalleri çalışmaz, metrolar çalışmaz, asansörler ve yürüyen merdivenler kullanılamaz, bilgisayarlar çalışmaz, insanlar işlerine gidemez, alışveriş yapılamaz, bankacılık sistemleri durur, fabrikalar durur, kısaca hiçbirşey yapılamaz. Ancak elektrik kullanımı risklidir.

Elektriğin bu şekilde kullanılması elektrik akımı ile olmaktadır. Elektrik akımını oluşturan şey ise elektronlardır. Elektrik, negatif yüklü elektronların hareket etmesi ile meydana gelmektedir. Bu hareket negatif yönden pozitif yöne doğru olmaktadır. Bir iletken üzerinden birim zaman geçen elektron miktarına veya elektrik yüküne akım denmektedir.

Metalin cinsine bağlı olarak atomlarındaki elektron sayıları farklıdır. İletken maddelerin atomlarındaki elektron sayısı dörtten azdır ve atomlar bunları sekize tamamlayamadıkları için serbest bırakır. Bu nedenle iletken maddelerde sebest elekton sayısı milyonlarcadır. Bu iletken maddelere elektrik verildiğinde elektronlar harekete geçer ve elektrik akımı oluşur.

İletkenin herhangi bir noktasında elektronlar ile protonların arasındaki fark potansiyel demektir. İletkenin herhangi iki noktası arasondaki potansiyel farkı ise gerilim demektir. Elektrik şebekeleri gerilim çeşitlerine göre şu şekilde farklılaşmaktadır: alçak gerilim, yüksek gerilim ve çok yüksek gerilim. Alçak gerilim, etkin değeri 1000 Volt ya da 1000 Volt’un altında olan gerilimdir.

Avrupa Birliği ülkelerinde evlerde ve işyerlerinde elektrikli araçların güvenliği ile ilgili olarak 2014 yılında son şekli verilen 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) yayınlanmıştır. Ülkemizde de bu direktif esas alınarak Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) çıkarılmıştır.

Bu yönetmelik, hem piyasanın işleyişini sağlamakta, hem de piyasadaki elektrikli cihazların, insanların, evcil hayvanların ve malların sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik gereklilikleri açıklamaktadır.

Esas olarak yönetmelik kapsamına, alternatif akım için 50 Volt ile 1000 Volt, doğru akım için 75 Volt ile 1500 Volt arasındaki gerilimlerde kullanılmak için tasarlanan ve üretilen elektrikli cihazlar girmektedir.