trarbgzh-TWenfrkadefaru

Asansör ve Yürüyen Merdiven LVD Testleri

Asansör ve yürüyen merdiven üreten firmalar, bunları kullanan insanların sağlık ve rahatlarını karşılamak amacı ile birçok yasal düzenleme, standart ve uluslararası alanda geçerli gereklilikleri karşılamak zorundadırlar. Firmalar kalite ve güvenlik koşulları yanı sıra aynı zamanda enerji tasarrufu sağlamak ve maliyetlerini kontrol altında tutmak zorundadırlar. Ancak bu firmalar her zaman kadrolarında, güvenlik ve güvenilirlik gereksinimlerini karşılamak amacı ile yeterli düzeyde eleman tutamamaktadır. Akredite olmuş test ve muayene kuruluşları, her türlü asansör ve yürüyen merdiven, hatta yürüyen bant çeşitleri için, kapsamlı test, ölçüm, muayene ve teknik destek hizmetleri ermektedir. Bu kuruluşlar firmalara bütünsel yaklaşım göstermekte ve firmaların ilgili tüm standartlara uymaları konusunda yardımcı olmaktadır.

Bu test çalışmaları ile firmalar, pazara erişilebilirlik ve ürün kullanılabilirlik güvencesi elde etmiş olmaktadır. Bu önemlidir, çünkü üretici firmalar iki yönden kendilerini kanıtlamış olmaktadır. Birincisi, üretilen asansör, yürüyen merdiven veya yürüyen bantların, bütün üretim süreçlerinde, ilgili yasal düzenleme esaslarına ve ilgili standart koşullarına uygun hareket edildiği kanıtlanmış olmaktadır. Bu şekilde bu ürünlerin üzerine CE işareti konulabilir ve hem Avrupa Birliği ülkelerinde hem de dünyanın herhangi bir ülkesinde bu ürünler için serbest dolaşım imkanı elde edilmiş olur. Üretici firmalar açısından ikinci önemli nokta ise, bu ürünlerin insanların can ve mal güvenliği ve çevre koşulları bakımından herhangi bir tehlike teşkil etmediği kanıtlanmış olmaktadır.

Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin ve yürüyen bantların elektriksel güvenlik testleri kapsamında yapılan testleri arasında alçak gerilim testleri (LVD) testleri de bulunmaktadır. Bu testler, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi ve bu direktif esas alınarak ülkemizde yayınlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) esasları gereğince gerçekleştirilmektedir. Bu testler sırasında başvurulan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 81-3 Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıması için özel asansörler - Bölüm 3: Elektrikli ve hidrolik servis asansörleri
  • TS EN 81-20 ... Bölüm 20: İnsan ve eşya asansörleri