trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektronik Cihazların LVD Testleri

Teorik anlamda elektronik, elektrik enerjisi kullanarak bilgi işleyen, taşıyan veya depolayan sistemleri ve elemanları inceleyen bilim dalıdır. Elektronik bilimi, elektronların hava boşluğunda, gazlar içinde veya katı maddelerde (yarı iletken maddelerde) hareketlerini ve davranışlarını incelemektedir. Elektronik devreler, bir yandan elektrik enerjisini kontrol ederken, bir yandan da elektrik enerjisini başka bir enerji şekline dönüştürmektedir. Bunun yanında elektronik devreler ısı, ışık ve ses benzeri herhangi bir fiziki olayı da elektrik enerjisine çevirebilmektedir. Elektronik cihazlarda mekanik bir hareket yoktur ve bu nedenle işlevlerini daha çabuk ve ekonomik olarak yapmaktadır.

Günümüzde elektronik, hemen hemen bütün alanlara girmiş durumdadır. Bu yüzden de elektronik konusu birçok alt dala ayrılmaktadır. Örneğin, dijital elektronik, endüstriyel elektronik, haberleşme elektroniği, tıp elektroniği, nükleer elektronik ve mikro dalga elektroniği gibi. Elektronik alanına, radyo, televizyon, radar, telsiz, telefon, çeşitli sistem kontrol cihazları, bilgisayarlar, ölçüm ve test cihazları, tıbbi cihazlar ve daha birçok cihaz girmektedir.

Elektronik, dijital elektrik sinyalleri ile bir takım işlemlerin yaptırılmasını esas almaktadır. Bu sinyallerin kullanılması ile dijital cihazlar kontrol edilebilmektedir. Bu açıdan elektroniğin kapsadığı alanlar şu şekildedir: analog elektronik, sayısal elektronik, haberleşme elektroniği, otomasyon elektroniği ve tıp elektroniği.

Aslında elektronik konusunun iki ana kolu bulunmaktadır: analog ve dijital. Analog elektronik, devamlı sinyal kullanan bir elektronik sistemdir. Genel olarak birkaç çeşit devrenin birleşiminden oluşmaktadır. Dijital elektronik ise, elektrik darbelerini esas almaktadır. Açık veya kapalı olan gerilim, sayısal sinyali ifade etmektedir. Bu sistemde ikili sayı sistemi kullanılmaktadır.

Bir elektronik cihazda birkaç elektronik devre bulunabilir. Elektronik devreler, direnç, diyot, transistör ve bunlar gibi elemanlardan oluşmaktadır. Ancak neticede bütün elektronik cihazlar elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Bu yüzden Avrupa Birliği direktifleri esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) kapsamına elektronik cihazlar da girmektedir. Bu çerçevede üretici firmalar tarafından elektronik cihazların alçak gerilim testleri (LVD testleri) mutlaka yaptırılmak zorundadır.

Elektronik cihazların üzerine CE işaretinin konulabilmesi ve serbest dolaşım hakkının sağlanması açısından LVD testlerinin yaptırılması bir zorunluluktur.