trarbgzh-TWenfrkadefaru

Elektrikli Cihazların LVD Testleri

Elektrik çarpılmalarında insan vücudu için 50 Volt’un üzerinde olan alçak gerilim tehlikeli gerilim olarak kabul edilmektedir. Yüksek gerilimli akımlarda vücut direnci daha yüksek olduğu için, tehlike seviyesi biraz daha düşüktür. Elektrik akımının hayvan ve insanlar üzerine etkileri TSE IEC/TS 60479 serisi standartlarda yerini almıştır.

Bugün artık makinaların ve günlük yaşamda kullanılan donanımların hemen hemen tamamı, çalışırken elektrik enerjisi kullanmaktadır. Elektrik enerjisi, çarpılmalar dışında yangın ve başka riskler de taşımaktadır. Avrupa Birliği ülekelerinde yayınlanan 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD), her türlü elektrikli cihazların ve ekipmanların güvenliği ile ilgilidir. Bu yönetmelik kapsamına girmeyen, örneğin tıbbi cihazlar, uçak, gemi veya demiryollarında kullanılan özel elektrikli cihaz ve ekipmanlar gibi elektrik enerjisini kullanan diğer cihazlar için de ayrı yasal düzenlemeler yapılarak elektriksel güvenlik sağlanmaya çalışılmıştır.

Elektrik enerjisi kullanan bütün cihazların güvenliği, elektriksel testler yapılarak doğrulanmaktadır. Bu testler genel olarak elektriksel güvenlik testleri olarak adlandırılmaktadır ve LVD testleri (alçak gerilim testleri) de bu testlerin bir parçasıdır. Bu kapsamda gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testi, ısınma testi, kaçak akım testi, elektrik dayanımı testi, neme dayanıklılık testi, olağandışı çalışma testi, yapısal test, deşarj testi, topraklama testi, izolasyon testi ve yüzeysel kaçağa karşı koruma testi gibi testler yapılmaktadır.

Ülkemizde LVD testleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) ve ilgili stadartlarda yer alan sınır değerler esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Bu testler sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
  • TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik- Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik teçhizatı - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar