trarbgzh-TWenfrkadefaru

LVD Direktifi 2014/35/AB Nedir?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) yayınlanmıştır. Yönetmelik alternatif akım için 50 Volt - 1000 Volt arasında, doğru akım için 75 Volt - 1500 Volt arasında gerilimlerde çalışmak üzere tasarımı yapılan ve üretilen elektrikli cihazları ve ekipmanları kapsamaktadır. Bu özelliklere sahip olan ancak söz konusu yönetmelik kapsamına girmeyen elektrikli cihazlar ise yönetmeliğin ekinde ayrıca sayılmıştır (Ek 2). Örneğin patlayıcı ortamlarda kullanılmak amacı ile tasarlanan ve üretilen elektrikli cihazlar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır. Ayrıca, evlerde kullanılan fişler ve prizler, elektrik sayaçları, yük ve yolcu asansörlerinin elektrikli parçaları, araştırma ve geliştirme tesislerinde sadece uzman çalışanlar tarafından kullanılacak özel üretilmiş değerlendirme kitleri ya da gemi, uçak ve demiryollarında kullanılan özel tasarlanan ve uluslararası güvenlik hükümlerine uygun elektrikli cihazlar ve ekipmanlar yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

LVD Direktifi 2014/35/AB ya da kısaca Alçak Gerilim Yönetmeliği gereğince elektrikli cihazlar ve elektrikli ekipmanlar, ancak güvenlik konuları ile ilgili yürürlükte olan iyi mühendislik uygulamaları paralelinde üretilmiş olmaları ve uygun şekilde kuruldukları, korundukları ve üretilme amacına uygun şekilde kullanıldıkları zaman insanların, evcil hayvanların veya malların güvenliği açısından tehlike yaratmamaları koşulu ile piyasaya sürülebilirler.

Yukarıda açıklanan belli gerilim sınır değerleri arasında tasarlanan ve üretilen elektrikli cihazlar ile ilgili güvenlik konusunda temel gereklilikler yönetmeliğin ekinde sayılmıştır (Ek 1). Buna göre,

  • Üretici firmalar, piyasaya sundukları elektrikli cihazların veya ekipmanların tanınmasını ve üretim amacına uygun şekilde güvenle kullanılmasını sağlamak amacı ile ürün ile ilgili uyarıcı temel özellikleri, ürün üzerinde veya bu yapılamıyorsa ürünün yanında verilecek bir belge üzerinde açıklamak zorundadır.
  • Üretici firmalar, elektrikli cihaz veya ekipmanların, bileşenleri ile birlikte güvenli ve doğru şekilde kurulmasını ve bağlanmasını sağlayacak şekilde üretmek zorundadır.
  • Üretici firmalar, elektrikli cihazlar ve ekipmanları, üretilme amaçlarına uygun şekilde kullanılması ve bakımlarının yaptırılması koşulu ile elektrikli cihazın kendisinden kaynaklanan veya dış faktörlerin neden olacağı tehlikelere karşı gerekli korumayı sağlayacak şekilde üretmek zorundadır.