trarbgzh-TWenfrkadefaru

LVD Test Labortuvarı Nasıl Olmalıdır?

Bütün test ve muayene laboratuvarlarında olduğu gibi, gerçekleştirilen testlerin güvenilir ve kabul edilebilir olması açısından LVD test labortuvarlarının da yerli veya yabancı bir akreditasyon kuruluşundan, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı gerekliliklerine uygun şekilde akredite olmaları gerekmektedir. Bir laboratuvarın teknik uygunluğu ancak ISO/IEC 17025 standartı ile belirlenmektedir. Bu durumda laboratuvar, uluslararası alanda geçerlik kazanmış olmaktadır. Sadece ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahip laboratuvarlar teknik uyumluluk açısından değil kalite açısından akredite olmuş demektir ve ISO 9001 standardı ISO/IEC 17025 standardına alternatif değildir.

Laboratuvarların akredite olmaları, akreditasyon ölçeklerinde kalibrasyon gerçekleştirmelerinin bir değerlendirmesidir. Akreditasyon süreçlerinin tamamında laboratuvarın kapasitesi, teknik olarak değerlendirilmektedir. Bu yüzden akreditasyon, tarafsızlık, yetkinlik ve laboratuarın performs kapasitesini ifade etmektedir. Bir LVD test laboratuvarı da ancak bu koşulda bağımsız, tarafsız, hatasız, güvenilir, kesin ve kaliteli ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve muayene hizmetleri verebilmektedir. Doğal olarak düzenleyecekleri raporlar uluslararası alanda kabul görmektedir.

LVD test laboratatuvarlarında çalışanların eğitimli ve deneyimli olmaları ayrıca çok önemlidir. Bu laboratuvarlar nitelikli çalışanlara sahip olmak zorundadır. Ayrıca çalışanlar her türlü mali ve ticari baskılardan uzak hizmet vermek zorundadır. Kısaca laboratuvarlar tarafsız ve bağımsız olmak zorundadır.

Bu noktada LVD laboratuvarının kesin ve güvenilir sonuçlar verebilmesi açısından teknolojik altyaspısının çağın gerisinde kalmamış olması da önemlidir. Ciddi bir yatırım gerektiren bu konu LVD test laboratuvarının doğru ve hızlı sonuçlar elde etmesi açısından önemlidir. Laboratuvar yönetiminin, teknolojik alandaki yenilikleri takip etmesi, çalışanların yeni ölçüm ve test yöntemleri konusunda zamanında bilgi edinmeleri, gerekli yatırımların zamanında yapılması ve imkanlar nisbetinde bu yöntemlerin uygulanması, laboratuvarın rekabet gücünü arttıran faktörlerdir.

Bu arada bütün laboratuvarlar açısından önemli olan koşul, müşteri bilgilerinin korunması ve gizliliğe azami özenin gösterilmesidir. Müşterilere ait bilgiler gizli tutulmalı ve müşterilerin tescilli hakları korunmalıdır. Ayrıca laboratuvar yönetimi ve çalışanlar, çalışmaları sırasında elde ettikleri bilgilerden haksız kazanç sağlama yoluna gitmemelidir. Bu koşul laboratuvarların ahlaki esaslarla çalışması ve dürüst davranması ile ilgilidir.