trarbgzh-TWenfrkadefaru

Aydınlatma Cihazları İçin LVD Testleri

Elektrikli teçhizat üretimi sektörü içinde en hızlı büyüyen alt sektör aydınlatma cihazları ve ekipmanları sektörüdür. Daha otuz yıl kadar önce oldukça küçük boyutlarda faaliyet gösteren aydınlatma sektörü, bugün iki milyar doları aşan bir pazar haline gelmiştir. Dünyada aydınlatma sektörü genel olarak genel aydınlatma, otomotiv aydınlatması ve arka plan aydınlatması olarak faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise ağırlıklı olarak faaliyetler genel aydınlatma alanında yoğunlaşmaktadır.

Ülkemizde aydınlatma kültürü ve bilincinin yükselmekte olması ve konut ihtiyacı, kentsel dönüşüm, konut dışı bina yatırımları ile dış mekan aydınlatması alanlarındaki gelişme potansiyeli dikkate alındığında aydınlatma sektörünün daha da büyümesi hedeflenmektedir. Ancak yine de bu sektörde üretim, ağırlıklı olarak ülke dışından girdilerin tedarik edilmesi ve bunların montajı şeklinde olmaktadır. Yine de aydınlatma sektörünün geleceğini belirlemede enerjinin verimli kullanılmasına yönelik yapılan çalışmalar ve LED teknolojisinin hızlı gelişmesi belirleyici rol oynamaktadır.

Bu arada konu elektrik olduğu için, insanların can ve mal güvenliği önemli olmaktadır. Bütün aydınlatma cihazları ve ekipmanları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında çıkarılan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) kapsamına girmektedir. Alçak gerilimde çalışmak üzere tasarımı yapılan ve üretilen aydınlatma cihazları ve ekipmanlarının LVD testleri bu çerçevede gerçekleştirilmektedir.

Aydınlatma cihazları için LVD testlerinde esas alınan standartlardan birkaçı şunlardır:

  • TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)
  • TS 8698 EN 60598-2-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-1: Özel kurallar - Genel amaçlı, sabit
  • TS EN 60598-2-2 Aydınlatma Armatürleri - Bölüm 2-2: Özel kurallar - Gömme armatürler
  • TS EN 60598-2-3 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-3: Belirli özellikler - Yol ve cadde aydınlatması için
  • TS 8701 EN 60598-2-4 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-4: Özel kurallar - Genel amaçlı, taşınabilir
  • TS EN 60598-2-5 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-5: Özel kurallar - Projektörler
  • TS EN 60598-2-25 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 2-25: Özel kurallar - Hastanelerin ve sağlık bakım merkezlerinin klinik bölgelerinde kullanılan