trarbgzh-TWenfrkadefaru

İthalat ve İhracaatta LVD Test Gereklilikleri

Elektrikli ve elektronik cihazların, ekipmanların ve sistemlerin, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, birçok yabancı ülkede serbest dolaşımı, test raporu sonuçlarına ve üretici firma tarafından hazırlanacak teknik dosya, standarda uygunluk belgesi ve uygunluk beyanının olmasına bağlıdır.

İlgili standartlara göre üretilmemiş veya üretim sırasında yürürlükteki yasal düzenleme esaslarına uyulmamış elektrikli veya elektronik cihazların, ekipmanların ya da sistemlerin ithalat veya ihracat işlemleri engellenmektedir. Bu tür ürünlerin gümrüklerden serbestçe geçebilmesi için gerekli belgelerin hazır olması gerekmektedir.

İthalat ve ihracat işlemleri sırasında yaşanan bir günlük gecikme, işletmelerde zaman ve para kaybına neden olmaktadır. İşletmelerin bu yüzden uğrayacakları itibar kayıpları ise telafisi daha güç bir maliyettir.

Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kısaca Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak bilinen yasal düzenleme şudur: Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB).

Elektrikli ve elektronik ürünlerin CE işareti taşıyabilmesi için, söz konusu yönetmelik esaslarına ve ilgili standartlara uygun olması gerekmektedir. LVD testleri, tarafsız ve bağımsız akredite test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hazırlanan test raporu, üretici firma tarafından teknik dosya içinde korunmak zorundadır. Üretici firma aynı zamanda ürün ile ilgili risk analizlerini yapmak ve bunun sonuçlarını da teknik dosyaya koymak zorundadır. Keza teknik dosyaya konulacak bir belge de Avrupa Birliği uygunluk beyanıdır. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sona ürün üzerine CE işareti konulabilir ve artık bu ürünün ithalat ve ihracat işlemlerinde bir problem yaşanmaz.

Söz konusu yönetmelik çerçevesinde yapılacak testlerde referans alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar
  • TS EN 60065 Audio, video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik kuralları
  • TS EN 62031 Genel aydınlatma için LED modülleri - Güvenlik özellikleri
  • TS EN 62040-1 Kesintisiz güç sistemleri (KGS) - Bölüm 1: KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları
  • TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar