trarbgzh-TWenfrkadefaru

İnşaat Makinaları LVD Testleri

Kısaca Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak bilinen Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) esasları gereğince yapılan alçak gerilim testleri (ya da LVD testleri), elektrik ile çalışan bir cihazın veya sistemin normal koşullarda gerilim altında bulunan kısımlarına temas edilmesini önleyen izolasyon maddesinin dayanıklılığını ve kalitesini tespit etmek amacı ile gerçekleştirilmektedir. Bu testler sırasında uygulanan gerilim yaklaşık 1000 Volt ile 5000 Volt alçak gerilim değerleri arasındadır.

Bütün elektrikli ve elektronik cihazların, ekipmanların ve sistemlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olması için, bu ürünler üzerinde CE işaretinin bulunması gerekmektedir. Üretici firmalar ürünlerine CE işaretini koyabilmek için, hazırlayacakları teknik dosya içine, öncelikle yapılacak alçak gerilim testlerinin sonuçlarını koymak zorundadır. Bu testler, bu ürünlerin güvenlikli kullanımını sağlamak, dolayısıyla insanların can ve mal güvenliklerini korumak amacı ile yapılmaktadır.

Bu yüzden inşaat makinaları için yaptırılacak alçak gerilim testleri de üretici firmalara iki yönlü fayda sağlamaktadır. LVD testlerinin yaptırılması bir yandan bu ürünlerin başta Avrupa Birliği ülkelerinde olmak üzere bütün yabancı ülkelerde kolyaca pazarlanabilmesi için önemlidir. Diğer yandan bu üürnleri kullanan kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak açısından önemlidir.

Alçak gerilim testleri, ya da LVD testleri yaptırılmayan inşaat makinaları üzerine ne CE işareti konulabilir ne de CE işaret konulmadan pazarlanabilir. Bu açıdan özellikle inşaat makinaları kritik bir öneme sahiptir. LVD testlerini yaptırmak sadece insan sağlığının ve çevrenin korunması bakımından değil, aynı zamanda işletmelerin iş kazaları yüzünden maddi zararlar ile karşılaşmaması bakımından da gereklidir.

İnşaat makinaları için yaptırılacak alçak gerilim testleri ağırlıklı olarak izolasyon testlerine yöneliktir. Ancak bunun yanı sıra fiziksel dayanım, yüksek gerilim, toprak hattı sürekliliği, kaçak akım ve yanma özelliklerini tespit etmeye yönelik testler de yapılmaktadır. Bu testler, inşaat makinalarını kullanan kişilerin zarar görmeyeceği veya bu yöndeki olası zararların en düşük seviyeye çekildiği konusunda güvence vermektedir.

LVD testlerinin, akredite olmuş test ve muayene kuruluşlarında yaptırılması ayrıca önemlidir. Aksi halde hazırlanacak test raporları, uluslararası alanda geçerli olmaz.