trarbgzh-TWenfrkadefaru

LVD Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) konusunda sıkça sorulan birkaç soru aşağıda açıklanmaya çalışılmıştır:

  • Yeni yaklaşım stratejisi nedir?

Yeni yaklaşım stratejisi, 1985 yılında Konsey Kararı ile uygulamasına geçilen bir Avrupa Birliği stratejisidir. Bu uygulamada teknik mevzuat uyumu ve standardizasyon konularında yeni ilkeler benimsenmiştir. Yeni yaklaşım stratejisi, temel gereklerin uyumlaştırılmasını ve bu gereklerin direktifler ile zorunlu kılınmasını gerektirmektedir. Temel gerekleri ilgili direktifler ile karşılayan ürünlerin teknik özellikleri, harmonize standartlarda tespit edilmiştir. Uyumlaştırılmış standartların veya başka standartların uygulanması işletmelerin isteğine bağlıdır. İşletmeler teknik gerekleri karşılamak amacı ile başka standartlara başvurabilir. Harmonize standartlara uygun şekilde üretilen ürünlerin, temel gereklere uygun oldukları kabul edilmektedir.

  • Yeni yaklaşım direktifleri nelerdir?

Başta LVD Alçak Gerilim Direktifi, EMC Elektromanyetik Uyumuluk Direktifi, Makine Güvenliği Direktifi, Basınçlı Ekipmanlar Direktifi, İnşaat Malzemeleri Direktifi, Tıbbi Cihazlar Direktifi ve Radyo ve Telekominikasyon Ekipmanları olmak üzere 22 direktif çıkarılmıştır. Bu direktiflerin büyük bir kısmı, ürünlerin üzerine CE işareti konulmasını gerektirmektedir.

  • CE işaretleme ne demektir?

Avrupa Birliği ülkeleri, üzerlerinde CE işareti taşıyan ürünlerin, ilgili direktif hükümleri ile uyumlu olduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle CE işareti ile ilgili hükümler doğru uygulandığı takdirde bu ürünlerin, ülke pazarlarına sunulması engellenemez. Bu açıdan bu ürünler serbest dolaşım hakkı kazanmış olmaktadır.

  • Low Voltage Directive (LVD) ilk hangi tarihte uygulanmaya başlamıştır?

Alçak gerilim ile çalışmak üzere tasarlanan ve üretilen elektrikli cihazların, ekipmanların ve sistemlerin güvenli kullanımını esas alan ilk direktif 1973 yılında çıkarılan 73/23/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifi’dir. Zaman içinde teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçlara bağlı olarak 2006 yılında bu direktif yürürlükten kaldırılmış ve 2006/95/EC sayılı Alçak Gerilim Direktifi uygulamaya alınmıştır. Arkasından 2014 yılında bir kere daha güncellenen direktifin son şekli, 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi’dir.

  • Ülkemizde bu konuda hangi yasal düzenleme geçerlidir?

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan yukarıdaki direktifler bizde de aynı şekilde iç hukukumuz ile uyumlu hale getirilmiştir. En son 2016 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) yayınlanmıştır.