trarbgzh-TWenfrkadefaru

Laboratuvar ve Ölçme Cihazları İçin LVD Testleri

Birbirinden çok farklı alanlarda ölçüm, test, analiz, değerlendirme ve muayene hizmetleri veren sayısız laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarların, kendi alanlarında bu hizmetleri sağlıklı, hızlı, kaliteli, doğru ve güvenilir sonuçlarla verebilmeleri, kullandıkları test ve ölçüm cihazlarının ve ekipmanlarının sağlıklı çalışmasına bağlıdır. Neticede bütün bu hizmetlerde kullanılan cihazlar ve ekipmanlar, elektrikli veya elektronik cihazlardır. Bu cihazların kalibrasyonlarının yapılmış olması yanında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) kapsamına girdikleri için, üretici firmalar tarafından mutlaka alçak gerilim testlerinin (LVD testlerinin) de yaptırılması gerekmektedir.

Laboratuvarlarda birçok marka ve özelliğe sahip elektrikli ve elektronik cihazlar bulunmaktadır. Bu cihazlar arasında sıvı ve katı hassas tartım cihazlarından kül fırınlarına kadar, alev fotometresinden santrifüjlere kadar, türbidimetre cihazından laboratuvar derin dondurucusuna kadar sayısız cihaz bulunmaktadır. Ayrıca başka hassas ölçüm cihazları da kullanılmaktadır. Bunların hepsi elektrikli veya elektronik özelliklidir. Alçak gerilim alternatif akım ile ile çalışan bu cihazların üretici firmalar tarafından gerilim testlerinin yapılmamış olması durumunda, kullanım sırasında çalışanların can güvenliğini veya laboratuvardaki malzemelerin mal güvenliğini tehlikeye atacak istenmeyen durumlar ile karşılaşılabilir.

Laboratuvar ve ölçme cihazları için LVD testlerini yaptırmak iki yönden önemlidir:

  • Bu cihazlar ancak güvenlik konularında yürürlükte olan uygulamalar doğrultusunda tasarlanmış ve üretilmiş olmaları ve uygun şekilde kuruldukları, korundukları ve üretim amacına uygun şekilde kullanıldıkları takdirde, insanların, evcil hayvanların veya malların güvenliğini tehlikeye atmamaları gerekmektedir. Güvenlik konusundaki temel gerekler, söz konusu yönetmeliğin ekinde listelenmiştir (Ek 1).
  • Ayrıca bu cihazların Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımının sağlanması ve iç piyasaya verilmesi için üzerilerine CE işaretinin iliştirilmesi gerekmektedir. Bu ürünlere CE işaretinin konulması için de akredite test ve muayene kuruluşlarında bu cihazların LVD testlerinin yaptırılmış olması ve hazırlanan raporun üretici firma tarafından hazırlanan teknik dosyada saklanması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra bu cihazların tanınmasını ve üretilme amacına uygun şekilde güvenle kullanılmasını sağlamak amacı ile, ürün öelliklerinin ve uyarıcı temel özelliklerin, cihazın üzerinde veya cihaz ile birlikte verilen belgede belirtilmiş olması gerekmektedir.