• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Basınçlı Kaplar Periyodik Kontrolleri

Basınçlı kaplar, genel olarak kompresörler, hava tankları, kazanlar, buhar ve sıcak su kapları, hidrofor ve genleşme tankları, gaz tankları, sıvılaştırılmış petrol gazı tankları ve tüpleri, sanayi gazları depolama tankları, kalorifer kazanları ve kızgın yağ kazanları gibi kaplardır. Yürürlükteki yasal düzenlemelerde basınçlı kaplar iç basıncı 0,5 bardan daha yüksek olan kap ve ekipmanlar olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma her türlü basınçlı kaplar ile bunların boru sistemleri, güvenlik sistemleri ve diğer ekipmanları girmektedir.

Basıncın olduğu her noktada patlama riski de bulunmaktadır. Bu yüzden basınçlı kapların hemen hemen tamamında, bu kaplar için tespit edilen basınç değerlerinin üzerine çıkılması durumunda ortaya çıkacak tehlikeleri önlemek amacı ile güvenlik valfleri ve basınç düşürme sistemleri gibi, yüksek basıncı sınır değerlerin altına düşüren donanımlar bulunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bütün işyerlerinde her türlü makine ve teçhizatın kullanımı sırasında, sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken minimum koşulları tespit etmektedir. Kullanılan makinaların ve ekipmanların çeşitlerine göre, bunların ne sıklıkta kontrol ve muayene edilmesi gerektiği ve bu kontrollerde hangi kriterlere ve standartlara uyulması gerektiği sözü edilen yönetmeliğin bakım, onarım ve periyodik kontroller ile ilgili hususlar başlıklı ekinde (Ek 3), açıklanmıştır.

Bu yönetmelik hazırlanırken, Avrupa Birliği tarafından yayınlanan 2009/104/EC sayılı Direktif esas alınmıştır.

Basınçlı kapların periyodik kontrolleri kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

 • Kalorifer kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Buhar kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kızgın su kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kızgın yağ kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Hava tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Hidrofor periyodik kontrol ve muayenesi
 • Basınçlı kap ve genleşme tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Boyler periyodik kontrol ve muayenesi
 • Otoklav periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sanayi gazları depolama tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kara tankeri periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sıvılaştırılmış petrol gazları tank periyodik kontrol ve muayenesi
 • Basınçlı kap emniyet cihazı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sıcak su kazanı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Kompresör periyodik kontrol ve muayenesi
 • Genleşme tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Emniyet valfi kontrolü ve muayenesi
 • Basınçlı kap statüsünde bulunan özel kazanların periyodik test ve kontrolleri ve muayenesi (kumaş boyama kazanı, çorba kazanı)
 • Kimyasal madde tankları periyodik kontrol ve muayenesi
 • Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler depolama tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Depolama tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • LPG tankları periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sınai gaz tankları periyodik kontrol ve muayenesi
 • Boru hatları periyodik kontrol ve muayenesi
 • Gaz tüpleri periyodik kontrol ve muayenesi
 • Vakum tankı periyodik kontrol ve muayenesi
 • Sanayi gaz tankeri tankı periyodik kontrol ve muayenesi

 

Firmamız, basınçlı kapların periyorik kotrollerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde yapmaktadır.