trarbgzh-TWenfrkadefaru

LVD Testi Standardları

Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/35/EU sayılı yeni Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) esas alınarak ülkemizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) yayınlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik gereğince dikkate alınması gereken başlıca test standartları şunlardır:

  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinalar için elektriksel donanımlar - Bölüm 1: Genel kurallar

Bu standart, çalışırken elle taşınması mümkün olmayan makinalara ait elektrik, elektronik ve programlanabilir elektronik cihazları ve sistemleri kapsamaktadır.

  • TS EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar

Bu standart, üretim süreçlerine entegre olan cihazların ve üretimi gerçekleşmiş cihazların test koşullarını kapsamaktadır.

  • TS EN 62031 Genel aydınlatma için LED modülleri - Güvenlik özellikleri

Bu standart, ışık yayan diyot (LED) modülleri için olan genel koşulları ve güvenlik ile ilgili özellikleri kapsamaktadır.

  • TS EN 60950-1 Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar

Bu standart, beyan gerilimi 600 Volt’un altında kalan, elektrikli cihazlar ve ekipmanlarını ve batarya ya da şebeke ile beslenen bilgi teknolojisi cihazlarını kapsamaktadır.

  • TS EN 60335-1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 1: Genel kurallar

Bu standart, tek fazda 250 Volt’un diğerlerinde 480 Volt’un altında kalan beyan geriliminde çalışan ve ev ve işyerlerinde kullanılan elektrikli cihazların güvenlik kurallarını kapsamaktadır.

  • TS EN 60065 Audio, video ve benzeri elektronik cihazlar - Güvenlik kuralları

Bu standart, şebekelerden veya güç kaynaklarından gelen ses, video, görüntü ve buna bağlı sinyallerin alış, kayıt ve yeniden üretimini sağlayan elektronik cihazların tasarımında başvurulan bir standarttır.

  • TS EN 62040-1 Kesintisiz güç sistemleri (KGS) - Bölüm 1: KGS için genel kurallar ve güvenlik kuralları

Bu standart hareketli, durgun, sabitlenmiş ve bina içine yerleştirilen düşük voltaj dağıtım sistemleri için UPS kurulum koşullarını kapsamaktadır.

  • TS EN 60601-1 Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar

Bu standart, elektrikli tıbbi cihazların ve elektrikli sistemlerin temel güvenlik ve gerekli performans koşullarını kapsamaktadır.