trarbgzh-TWenfrkadefaru

Otomotiv LVD Testleri

Elektrik ve elektronik mühendisliği alanları, bilgi teknolojileri ile birlikte günümüzün otomotiv sektörü için son derece önemli uzmanlık alanlarıdır. Elektrik ve elektronik mühendisliği alanlarında yaşanan standartlaşma ve modüler yapı sayesinde üretimde optimum maliyetler sağlanmaktadır. Otomotiv sektörü, ülkemizde ihracat ve istihdam rakamlarının büyümesinde lider durumdadır. Önümüzdeki yıllar boyunca otomotiv sektörünün, elektrik, elektronik ve enerji üzerine daha fazla odaklanarak gelişmesi beklenmektedir. Bu konuda inovasyon ve ar-ge çalışmalarına ağırlık verilmektedir.

Otomotiv ve otomotiv yan sanayi firmaları, güvenli ve kontrollü otomotiv üretimi konusunda güçlü teknolojiler kullanmaktadır. Bu sektörde gittikçe zorlaşan rekabet koşulları ve güvenlik gereksinimleri, bu alandaki firmaları daha düşük çevrim süresi yakalamaya ve daha güvenilir üretim yapmaya zorlamaktadır.

Otomotiv ana ve yan sanayilerinde büyük projeler hayata geçirilmekte ve elektrikli ve elektronik birçok yeni teknoloji kullanılmaktadır. Ancak bir yandan araçların üretiminde kullanılan cihaz, ekipman ve sistemlerin, bir yandan da üretimi tamamlanan araçların insan sağlığı ve çevre koşulları bakımından tehlike teşkil etmeyecek nitelikte olması gerekmektedir. Bunu sağlamak amacı ile otomotiv sektörü için elektromanyetik uyuymluluk (EMC) ve alçak gerilim (LVD) testlerinin yaptırılması önemli olmaktadır. Ürün ve üretim güvenliği ancak bu testler ile sağlanmaktadır.

Alçak gerilim testlerinin yapılması, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/35/AB Alçak Gerilim Direktifi esas alınarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) ile zorunlu hale getirilmiştir. Otomotiv sektöründe hem araçların üretiminde kullanılan cihaz, ekipman ve sistemlerin, hem de üretimi tamamlanan araçların insan sağlığı ve çevre koşulları bakımından riskli olup olmadıkları akredite test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen alçak gerilim (LVD) testleri ile ortaya konmaktadır.

LVD testleri aynı zamada otomotiv sektöründe üretilen elektrikli ve elektronik parçaların elektriksel güvenliğinin kanıtlanması ve bu şekilde bu parçaların Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olması için üzerlerine CE işareti konulurken yaptırılması gerekmektedir. Üretici firmalar, LVD test sonuçları ile birlikte standartlara uygunluk belgesi ve Avrupa Birliği uyumluluk belgesini içine koyacakları teknik dosyayı on yıl boyunca saklamak zorundadırlar.