trarbgzh-TWenfrkadefaru

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

Evlerde ve işyerlerinde elektrikli araçların güvenliğini sağlamak amacı ile Avrupa Birliği ülkelerinde ilk direktif 1973 yılında çıkarılan 73/23/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifi’dir (Low Voltage Directive, LVD). Bu direktif 2006 yılında yapılan güncelleme çalışmaları ile yürürlükten kaldırılarak 2006/95/EC sayılı Alçak Gerilim Direktifi uygulamaya alınmıştır. Nihayet 2014 yılında son şekli verilen 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi yayınlanmıştır.

Söz konusu direktif yayınlanırken, alçak gerilim ile çalışmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş elektrikli cihazların ve ekipmanların güvenli kullanımı esas alınmıştır.

Alçak gerilim şebekeleri, dağıtım trafolarından tüketicilere kadar olan elektrik hatlarından oluşmaktadır. Genel olarak alçak gerilim şebekelerinin korunması ve yalıtımı kolaydır. Evlere ve işyerlerine elektrik, alçak gerilim şebekeri üzerinden verilmektedir. Etkin değeri 1000 Volt veya 1000 Volt’un altında olan gerilimlere alçak gereilim denmektedir.

2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi, 50 Volt alternatif akım veya 75 Volt doğru akım ile 1000 Volt alternatif akım veya 1500 Volt doğru akım arasında gerilim kullanan bütün elektrikli cihazları ve ekipmanları kapsamına almaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaya geçilen Yeni Yaklamış Direktifleri arasında yer alan bu direktifte yer alan güvenlik koşullarını ve uygunluk değerlendirme süreçlerini tam olarak yerine getiren işletmeler, ürünleri üzerinde CE işaretini koyabilecektir. Avrupa Birliği ülkelerinde CE işareti ve serbest dolaşım uygulaması 1990 yılında başlatılmıştır.

Daha önce yayınlanan 2006/95/EC direktifine göre yeni 2014/35/EU direktifi bir takım temel değişiklikler içermektedir. Örneğin,

  • CE işaretleme uygulaması açısından hazırlanacak teknik dosyada, ürüne ait risk analiz ve değerlendirme sonuçları bulunacak.
  • CE işaretleme teknik dokümantasyonu ve Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı’nın yayınlanması tamamen üretici firmanın sorumluluğunda olacak.
  • Ayrıca hazırlanan CE teknik dokümantasyon, ürün piyasaya sunulduktan itibaren on yıl süre ile saklanacak.
  • Ürünlere uygun bir standart yoksa, uygun yerel standartlar veya Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) trafından yayınlanan standartlar kullanılabilecek.
  • Ürünlerin üzerinde tip, parti ve seri numaraları mutlaka yer alacak.
  • Yeni direktif piyasa gözetimi süreçleri ile piyasa denetimini daha güçlü hale getirmiştir.
  • Yeni direktifin güvenlik kapsamı evcil hayvanları içerecek şekilde genişletilmiştir.
  • Yeni direktif, kimyasal, fiziksel, mekanik, titreşim, gürültü ve ergonamik riskleri de dikkate almaktadır.