trarbgzh-TWenfrkadefaru

Endüstriyel Cihazlar LVD Testleri

Bugün işletmelerin birçoğunda yabancı ülkelerden satın alınan ve uzun yıllar üretimde kullanılan ve kullanmaya devam etmek zorunda kalınan birçok endüstriyel cihaz ve ekipman bulunmaktadır. Bu makinaları ve ekipmanlarını üreten firmalar ürünlerine belli bir süre garanti vermektedir, ancak bu süre geçtikten sonra kısıtlı servis hizmeti verilmektedir. Çünkü teknolojiler gelişmekte ve hergün bu endüstriyel cihazların yerine yenileri veya yeni modelleri üretilmektedir. Bu nedenle yan sanayiciler genelde bu endüstriyel cihazların parçalarını üretmeye devam etmektedir. Yan sanayi üretici firmalar sahip oldukları elektrikli ve elektronik altyapıları ile uygun çözümler üretmektedir. Ancak bu durumda da güvenlik problemleri ortaya çıkmaktadır.

Endüstriyel cihazlar üreten firmaların ürünlerinin güvenilir olduğunu kanıtlayabilmeleri, ancak duruma göre elektromanyetik uyumluluk testlerini (EMC tesleri) ve alçak gerilim testlerini (LVD testlerini) yaptırmalarına bağlıdır. Bu test sonuçları, üretilen endüstriyel cihazların yürürlükteki yasal düzenlemelere ve yerli yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun olduğunu kanıtlamaktadır. Bu şekilde bu ürünleri kullananlar, insan ve evcil hayvan sağlığı, mal güvenliği ve çevre koşulları bakımından bu ürünlerin güvenilir olduğuna inanmaktadır.

LVD testlerinin endüstriyel cihazlara yaptırılma zorunluluğu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2016 yılında çıkarılan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) esasları gereğincedir. Bu yönetmelik ise Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2014/35/EU sayılı alçak gerilim direktifine dayanmaktadır.

Bu zorunluluk sadece ülke içinde tüketicilerin endüstriyel cihazların kullanılması sırasında zarar görmelerini önlemek amacı ile yapılmamaktadır. Daha önemlisi LVD testleri, bu ürünlerin ülke dışına ihraç edilmesi açısından da önemlidir.

Çünkü Avrupa Birliği direktifleri gereğince üzerinde CE işareti bulunmayan ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerine girmesi ve pazarlanması mümkün değildir. Bu ürünlere CE işaretinin konulması ise üretici firmaların LVD testlerini yaptırmaları ve olumlu rapor almalarına bağlıdır. Akredite test ve muayene kuruluşları tarafından yapılacak ölçüm ve testler sonrasında hazırlanan rapor, üretici firma tarafından teknik dosya içinde on yıl süre ile saklanmak zorundadır.

LVD testleri kapsamında endüstriyel cihazlar için başlıca izolasyon testleri, yüksek gerilim testleri, kaçak akım testleri, topraklama direnci testleri ve toprak hattı süreklilik testi gibi testler yapılmaktadır.