trarbgzh-TWenfrkadefaru

Askeri Cihazların LVD Testleri

Elektrik riskleri arasında en fazla karşılaşılan durum elektrikle çarpılmaktır. Ev ve işyerlerinde kullanılan elektrik akımı alternatif akımdır. Islaklık ve nem elektrik akımını iyi iletmektedir. Örneğin tahta, normal koşullarda iletken değildir ama ıslak ve nemli ise tahta da iyi bir iletken olabilir.

Yapılan istatistiklere bakılırsa elektrik kazalarının meydana gelme nedenleri şu şekildedir:

  • Makinalarda elektrik kaçağı yüzünden meydana gelen kazalar yüzde 26
  • İzolasyon hataları yüzünden meydana gelen kazalar yüzde 23
  • Enerji iletim hatlarına dokunma ile meydana gelen kazalar yüzde 20
  • Elektrik direkleri üzerinde veya çevresinde meydana gelen kazalar yüzde 12
  • Elektrik devrelerine ortaya çıkan kısa devreler yüzünden meydana gelen kazalar yüzde 8
  • Elektrik akımı yanında yapılan işler yüzünden meydana gelen kazalar yüzde 6
  • Patlama yüzünden meydana gelen kazalar yüzde 6

Elektrik çarpması sırasında vücut üzerinden topraklanan iletim yolu, gerilim değerine göre farklı sonuç göstermektedir. Alçak gerilim değerlerinde vücut üzerinden iletim, dolaşım sistemi üzerinden yani kalp üzerinden meydana gelmektedir. Bu nedenle alçak gerilimler insanlarda ölümlere bile yol açmaktadır. Yüksek gerilim değerlerinde elektriksel alan şiddeti vücutta daha yüksek olmakta ve dolaşım sistemi yanında birçok organ iletken hale gelmektedir. Kısaca alçak gerilime maruz kalan insan vücudunda genelde bir şok yaşanırken, yüksek gerilime maruz kalan insan vücudunda ağır yanıklar meydana gelmektedir.

Sivil sektörde olduğu gibi askeri amaçlı kullanılan çok sayıda elektrikli cihaz ve ekipman bulunmaktadır. Bunların askeri özellikte olmaları, çalışma sistemleri ve enerji kaynağının elektrik olması açısından elbette bir fark yaratmamaktadır. Olsa olsa kullanım amaçları ve alanları farklı olabilir. Ve her an alçak gerilim riskleri ile karşılaşmak mümkündür.

Bu açıdan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) esasları askeri cihazları da kapsamaktadır ve bu cihazların da üretici firmalar tarafından LVD alçak gerilim testlerinin yaptırılmış olması gerekmektedir. Bu testler sırasında dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS 4518 Askeri amaçlı elektrikli ve elektronik cihaz bileşenleri ve bunların parçalarına uygulanacak deney metotları - Doğru akım direnci ölçme deney metodu
  • TS 4770 Askeri amaçlı elektrikli ve elektronik cihaz bileşenleri ve bunların parçalarına uygulanacak deney metotları - Yalıtım direncini ölçme deney metodu