trarbgzh-TWenfrkadefaru

Alçak Gerilim Direktifi Testleri Neden Yapılır?

Elektrikli bir cihaz veya donanım, normal koşullarda kullanıldığı zaman, gerilim altında bulunan kısımlarının, bu araçları kullanan kişiler ile temas etmemesi gerekmektedir. Aksi halde elektrik çarpması olarak tanımlanan durumlar ile karşılaşılabilir. Alçak Gerilim Direktifi (LVD) testleri, bu cihazların izolasyonunun yasal düzenlemelerde ve ilgili standartlarda yer alan koşullara uygun şekilde tasarlanıp tasarlanmadığını ve üretilip üretilmediğini tespit etmek amacı ile yapılmaktadır. Bu testler ile aynı zamanda kullanılan izolasyon maddesinin kalitesi ve dayanıklılığı da tespit edilmiş olmaktadır.

Direktif esasları gereğince test için uygulanan gerilim, alternatif akımda 50 ile 1000 Volt, doğru akımda ise 75 ile 1500 Volt gerilim değerleri arasındadır. Alçak gerilim kullanan herhangi bir elektrikli cihazın veya ekipmanın Avrupa Birliği ülkelerinde piyasa sunulabilmeleri için, bu ürünlerin üzerinde CE işaretinin bulunması gerekmektedir.

Üretici firmalar ürünlerine CE işaretini koyarken mutlaka ürünlerin Alçak Gerilim Direktifi (LVD) testlerini yaptırmak ve sonuçlarını, hazırlayacakları teknik dosya içinde on yıl boyunca saklamak zorundadırlar.

Yapılan LVD testleri, bir yandan bu araçların güvenliğini ve kalitesini sağlarken, bir yandan da bu ürünleri kullanan insanların can ve mal güvenliğini sağlamaktadır.

LVD testlerinden doğru olarak geçmemiş cihazların ve ekipmanların üzerine CE işareti konulamaz. Bu özellikteki ürünlerin piyasada alıcı bulma şansı hiç yoktur. Özellikle sanayi sektöründe kullanılan elektrikli araçların LVD testleri, can ve mal güvenliği sağlaması bakımından son derece önemlidir. Aynı zamanda çevrenin korunması açısından da önemlidir.

Test ve muayene kuruluşları tarafından gerçekleştirilen Alçak Gerilim Direktifi (LVD) testlerinin kapsamı oldukça geniştir. Bu çerçevede cihazların ve ekipmanların izolasyon testleri yanı sıra, fiziksel dayanım, toprak hattı sürekliliği, kaçak akım, yüksek gerilim ve yanma özelliklerine yönelik testler de yapılmaktadır. Gerçekleştirilen bu testlerin amacı, bu ürünlerin kullanan kişilere zarar vermeyeceği veya olası tehlikeli durumlarda en düşük seviyede zarar verebileceği konusunda güvence temin etmektir.

 

LVD testleri yapılmayan ve üzerinde CE işareti bulunmayan ürünler ne Avrupa Birliği ülkelerine girebilir ne de ülkemizde iç piyasaya sunulabilir. Bu testlerin akredite olmuş ve güvenilir, kaliteli ve hızlı sonuç veren laboratuvarlarda yaptırılması işletmelerin lehinedir.