trarbgzh-TWenfrkadefaru

İş Makinaları LVD Testleri

Sanayi sektöründe hemen hemen her alanda her çeşitten iş makinaları kullanılmaktadır. Bu iş makinalarının büyük bir kısmı elektrik enerjisi ile çalışmaktadır. Elektriğin olduğu her nokta ise insanların can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli demektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde alçak gerilim risklerini ortadan kaldırmak amacı ile ilk olarak 1973 yılında 73/23/EEC sayılı Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) yayınlanmıştır. Ancak teknoloji dünyasındaki yeni buluşlar, yeni yöntemler ve yeni riskler dikkate alınarak bu direktif 2006 yılında revize edilmiş ve 2006/95/EC sayılı Alçak Gerilim Direktifi yayınlanmıştır. Aynı ihtiyaç büyüyerek devam ettiği için son olarak 2014 yılında 2014/35/EU sayılı Alçak Gerilim Direktifi çıkarılmıştır.

Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında iç hukukumuzda da bu yönde değişiklikler birbirini takip etmiştir. Bu konuda günümüzde en son 2016 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) hükümlerine uyulmaktadır. Bu yönetmelik uygulamada kısaca Alçak Gerilim Yönetmeliği olarak bilinmektedir.

Bu yönetmelikte bazı temel değişikliklere gidilmiştir. Örneğin ürünlere CE işareti koyabilmek için, hazırlanacak teknik dosyada, ürüne ait risk analiz ve değerlendirme sonuçları, ürün ile ilgili standarda uygunluk belgesi ve Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı olmak zorundadır. Eğer ürün için uygun bir standart bulunmuyorsa, uygun yerel standartlar ya da Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) trafından yayınlanan standartlar dikkate alınacaktır. Ayrıca ürünlerin üzerinde ürünün temel niteliklerini gösteren ifadeler olmak zorundadır. Önemli bir değişiklik de güvenlik kapsamına evcil hayvanların da alınmasıdır. Bu şekilde bu ürünlerin piyasalara sunulması ve denetlenmesi daha güçlü hale getirilmiştir.

Söz konusu yönetmelik kapsamına doğal olarak iş makinaları da girmektedir. Hepsi olmasa da iş makinalarının büyük bir kısmı elektrik ile çalışmaktadır. İş makinalarının LVD testlerinde esas alınan başlıca standart şudur:

  • TS EN 60204-1 Makinalarda güvenlik - Makinalar için elektriksel donanımlar - Bölüm 1: Genel kurallar

Bu standart, çalışırken elle taşınması mümkün olmayan makinalara ait elektrikli, elektronik ve programlanabilir elektronik cihazları ve sistemleri kapsamaktadır.