• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gözetim Hizmetleri

Gözetim hizmetlerine olan talep, hem ülkemizde hem de uluslararası ticaret dünyasında giderek artmaktadır. Artan kalite talepleri ve firmalar arası rekabet yarışı, küresel piyasaları devamlı canlı tutmaktadır. Bugün artık sadece kaliteli ürün ve hizmet üretmek yetmemekte, bu ürün ve hizmetlerin kaliteli olduklarının, tarafsız ve bağımsız hareket eden üçüncü taraf gözetimler ile de kanıtlanması gerekmektedir.

Gözetim hizmetleri, ticarete konu olan mal veya hizmetlerin piyasaya sunulması öncesinde, satış sözleşmesinde tanımlanan miktar, kalite, paketleme, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı ve bunlara benzer koşulları ne ölçüde karşıladığının kanıtlanması amacı ile gerçekleştirilmektedir.

Bu hizmeti veren kuruluşların Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası Gözetim Şirketi Belgesi’ne sahip olmaları gerekmektedir. Bu paralelde gözetim hizmetleri, sevkiyat öncesi gözetim, miktar gözetimi, tahliye gözetimi, onaylı örneğe göre ürün doğrulaması, örneklendirme ve analiz çalışmaları gibi kendi içinde çeşitlenmektedir.

Gözetim çalışmalarının birçok yararı olmaktadır. Örneğin, ticarete konu olan bir mal veya hizmet, üretim aşamalarında tüketicilere sunulmasına kadar her aşamada kontrol ve muayene işlemlerinden geçirilmektedir. Bu şekilde standartlara uymayan mal veya hizmet sunumu önlenmektedir. Ayrıca üretim aşamalarında ortaya çıkacak aksamalara zamanında müdahale edilmiş olmaktadır.

Gözetim çalışmaları ile ürünlerin piyasaya sunulmadan hemen önce kalitesi belirlenmiş olmakta ve ürünlerin sevkiyat öncesi ve alıcıya tesliminden önce durumu tespit edilmiş olmaktadır. Bu aynı zamanda firmalar için yasal bir güvenlik de sağlamış olmaktadır.

Genel olarak muayene ve test kuruluşları tarafından gözetim hizmetleri kapsamında şu hizmetler verilmektedir:

 • Makina değerlemesi
 • Kaldırma aparatlarının yük testi
 • Can halatlarının incelenmesi ve yük testi
 • Depolama sistemleri ve raf analizi
 • Lunapark makinalarının kontrolleri
 • İmalat süreçlerinin gözetim kontrolleri
 • Bina yalıtım incelemesi ve ısıl kapasite incelemeleri
 • Halat testleri ve değerlemesi
 • Mekanik ve fiziksel testler
 • Titreşim maruziyeti ölçümleri
 • Temiz oda test ve ölçümleri

Burada önemli nokta, bu hizmeti verecek muayene ve test kuruluşlarının, TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler standardı ve TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standardı esaslarına göre akredite olmuş olmalarıdır. Aksi halde yapılacak gözetim çalışmalarının ve düzenlenecek belgelerin bir geçerliliği olmaz.

İthalatçı ve ihracatçı firmalar, dış ticarete konu olan ürünleri ile ilgili olarak anlaşmaya varılan konuların yerine getirildiğinden emin olmak için uluslararası gözetim şirketlerine başvurmaktadır.

Söz konusu uluslararası gözetim şirketleri, ürün ve hizmetlerin özelliklerini ve kalitesini, bir takım ölçümler, testler, kontroller ve analizler yaparak tespit etmekte ve durumu düzenledikleri raporlarla belgelemektedir. Bu açıdan gözetim hizmeti veren kuruluşlara büyük sorumluluk düşmektedir.

 

Firmamız gözetim hizmetlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir.