trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gemi ve Tekne Cihazları LVD Testleri

Denizcilik Bakanlığı tarafından 2005 yılında Gemi Teçhizatı Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, ülkemizde veya yabancı bir ülkede inşa edilmiş yeni Türk gemilerine veya teknelerine, ilgili gemi sicillerine kayıtlı olan gemilere ve uluslararası sözleşmelerde ayrıca düzenlenmediği takdirde, teçhizatın gemide veya teknede daha önce kullanılıp kullanılmadığına bakmadan ve geminin ülkemizde olup olmadığına bakmadan mevcut bütün Türk gemilerinde ve teknelerinde kullanılan teçhizatı kapsamaktadır.

Eğer gemi ve teknelerde kullanılan cihazlar, bunların standardını belirleyen başka bir yönetmelik kapsamına da giriyorsa, diğer hükümler hariç tutularak serbest dolaşım açısından sadece bu yönetmelik esasları uygulanmak zorundadır.

Söz konusu yönetmelik iki temel amaç gütmektedir:

  • Resmi kuruluşlar tarafından gemi güvenlik belgeleri düzenlenen gemilerde veya teknelerde kullanılacak olan ve yönetmelik ekinde listelenen (Ek A) donanım ile ilgili sözleşmelerin ve diğer uluslararası yasal düzenlemelerin etkin olarak uygulanmasını sağlamak, gerekli ise alınacak ilave önlemleri tespit etmek ve denizde seyir, can, mal ve çevre güvenliğini sağlamak.
  • Yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve ülkemizin taraf olduğu anlaşmalara uygun şekilde ülkemizde ve diğer ülkeler arasında gemi donanımının serbest dolaşımını sağlamak.

Söz konusu yönetmelik eklerinde gemi ve teknelerde bulunması gerekli cihazlar, şu bazda ayrıntılı olarak yer almaktadır:

  • Ek A1 Uluslararası düzenlemelerde ayrıntılı test standartları mevcut olan teçhizat (can kurtarma teçhizatı, deniz kirliliğini önleme teçhizatı, yangından korunma teçhizatı, seyir teçhizatı ve telsiz iletişim teçhizatı)
  • Ek A2 Uluslararası kurallarda, ayrıntılı test standartları mevcut olmayan teçhizat (can kurtarma teçhizatı, deniz kirliliğini önleme teçhizatı, yangından korunma teçhizatı, seyir teçhizatı ve telsiz iletişim teçhizatı)

Bütün sayılan cihazlar ve ekipmanlar elektrikli ve elektronik cihazlardır. Öncelikle bu cihazların doğru ve hatasız çalışmaları için, ayrıca gemi ve teknelerde bulunan insanların ve evcil hayvanların sağlığı ve mal güvenliği için, elektromanyetik uyumluluk (EMC) ve alçak gerilim (LVD) testlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bunun yanında bu cihazların üzerine, Avrupa Birliği ülkelerinde ve yabancı ülkelerde piyasaya kolayca sunulması ve serbest dolaşımı için CE işaretinin konulması da bu testlerin sonuçlarına bağlıdır.