trarbgzh-TWenfrkadefaru

Gümrük İşlemleri İçin Gerekli Olan LVD Testleri

Elektrikli ve elektronik cihazların, ekipmanların ve sistemlerin, gümrüklerde takılmadan geçmesi için, akredite laboratuvarlarda LVD alçak gerilim testlerinin ve EMC elektromanyetik uyumluluk testlerinin zamanında yaptırılmış olması gerekmektedir.

Elektrik, elle tutulması veya gözle görülmesi mümkün olmayan, ancak yapılan iş ile birlikte ortaya çıkan bir enerji türüdür. Günümüzde elektrik enerjisi, en yaygın kullanılan bir enerji çeşididir. Elektrik enerjisini, nükleer enerji dışında başka bütün enerji çeşitlerine dönüştürmek mümkündür. Diğer bütün enerji türlerinden elektrik enerjisi elde edilebilir.

Elektrik, bir akım olmadan ortaya çıkmaz. Akımın oluşması ise bir devrenin tamamlanmasına bağlıdır. Devre, bir güç kaynağından çıkar ve yine bu kaynağa dönünce tamamlanmış olur.

Gerilim, serbest elektronların harekete geçmesini sağlayan bir enerjidir ve birimi Volt’tur. Gerilim voltmetre denilen bir cihaz ile ölçülür. İki nokta arasındaki gerilime potansiyel farkı denmektedir. Elektrik akımı, birim zamanda geçen elektron sayısı, yani yük miktarıdır. Akım birimi Amper’dir ve gerilim ampermetre ile ölçülür.

Küçük gerilimler, 42 Volt’un altındaki gerilimlerdir. 50 Volt’un altında olan gerilimler tehlikesiz gerilimdir. 50 Volt’tan büyük alternatif akımlar ve 120 Volt’tan büyük doğru akımlar tehlikeli gerilim sınıfına girer. Alçak gerilim ise 1000 Volt’tan düşük gerilimlerdir. Tehlike sınırı 65 Volt’tur. Bu değerin üzerindeki gerilim ölümle sonuçlanan kazalara neden olabilir. İnsanlar için 20 mA altındaki gerilim tehlike yaratmamaktadır.

Genel olarak elektrik ile çalışan cihazlar ve ekipmanlar için kısa devre, hata akımı ve aşırı gerilim önemli konulardır. Kısa devre, genelde bir arıza sonucu meydana gelen iletken bağlantıdır. Hata akımı, izolasyon hatası sonucunda oluşan kısa devre akımı veya toprak temas akımıdır. Aşırı gerilim ise, iletkenler arasında veya iletkenler ile toprak arasında oluşan ve izin verilen sınır değerin üzerine çıkan gerilimdir. Genelde bu durum kısa süreli oluşur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) esasları gereğince Avrupa Birliği ülkelerine gönderilecek elekrikli ve elektronik cihazların üzerinde CE işaretinin bulunması gerekmektedir. Ürünlere CE işaretini koymak için de alçak gerilim testlerinin (LVD testlerinin) yaptırılması gerekmektedir. Üzerinde CE işareti bulunan ürünler söz konusu yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara uygun şekilde üretilmiş demektir ve bu ürünler gümrüklerde ayrıca bir denetlemeden geçmeden serbest dolaşım hakkına sahip olmaktadır.