trarbgzh-TWenfrkadefaru

Avize ve Işık LVD Testleri

Ülkemizde her yıl yaşanan iş kazalarının büyük bir kısmı elektrik kazalarından meydana gelmektedir. Sanayinin hemen hemen her kesiminde elektrik kullanılmaktadır. Çeşitli makine ve tezgahlarda kullanılan elektrik, gerek düzgün tesisat kurulmaması gerekse elektriğin kullanımı sırasında yasal ve teknik açısından gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması yüzünden birçok can ve mal kayıplarına yol açmaktadır.

Elektrik akımları yüzünden karşılaşılan en ciddi zararlar elektrik çarpmaları yüzündendir. Bu durumun çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Elektriksel temasın yapısı, elektrik akımının şiddeti, vücutta takip ettiği yol ve akım kaynağının gerilimi en önemli faktörlerdir. Akımın çok zayıf olması durumunda vücutta sadece bir karıncalanma olurken, akımın şiddeti kuvvetlendikçe ciddi yanıklara ve kalp krizlerine bile neden olmaktadır. Elektrik akımından kaynaklanan kontrol dışı ısınmalar da bazen tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır. Fazla güç taşıyan kablolar bunun başlıca nedenidir.

Elektrik kullanımı ile ilgili risk faktörleri genel olarak şunlardır:

 • Elektrik tesisatının ehliyetli kişiler tarafından yapılmamış olması
 • Zamnında bakım ve onarımının yapılmamış olması
 • Makina veya ekipmanların çıplak metal kısımlarının topraklanmamış olması ya da gerekli yalıtımın yapılmamış olması
 • Topraklamanın yapıldığı durumlarda, zaman içinde veya hava koşulları yüzünden topraklamanın bozulması
 • Çalışanlara yeterli güvenlik malzemesi ve kişisel koruyucu malzemeler verilmemesi veya bunları çalışanların kullanmaması
 • Çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında yeteri kadar bilinçli olmaması ve kurallara uymaması
 • Çalışanların elektrik enerjisini yeterinde bilmemeleri ve kendilerine aşırı güven duyması
 • Çalışanların görevleri dışında bazı arızalara kendilerinin müdahale etmesi

İşyerlerinde ve evlerde kullanılan avizeler ve lambalar da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayınlanan Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) kapsamına girmektedir. Avizeler ve lambaların kullanımı sırasında elektrikten kaynaklanan riskler ile karşılaşmamak için üretici firmalar tarafından LVD alçak gerilim testlerinin yaptırılmış olması gerekmektedir. Bu testlerde dikkate alınan başlıca standartlar şunlardır:

 • TS EN 60598-1 Aydınlatma armatürleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler (IEC 60598-1:2014, değiştirilmiş)
 • TS 8698 EN 60598-2-1 ... Genel amaçlı, sabit
 • TS EN 60598-2-2 ... Gömme armatürler
 • TS 8701 EN 60598-2-4 ... Genel amaçlı, taşınabilir