• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yönetim Taahhüdü

Kuruluşumuz esas olarak, muayene, laboratuvar ve denetim hizmetleri vermektedir. Bu hizmetleri verirken her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutan kuruluşumuz, yönetim olarak da hizmet verdiği kişi ve kuruluşlara karşı bir takım taahhütler altına girmektedir. Bu taahhütlerin başında tarafsızlık, yeterlilik ve karar verme gücüne zarar verecek veya çalışmalarında güven ortamını sarsacak hiçbir faaliyetin içinde bulunmamak vardır. Kuruluşumuz, gerek yöneticiler olarak ve gerekse çalışanlar olarak, verilen hizmetin kalitesini kötü şekilde etkileyecek hiçbir ticari, mali veya benzer etkilerden ve baskılardan etkilenmeyeceklerini taahhüt etmektedir. Herhangi bir çıkar ilişkisi gördüğü anda kuruluşumuz bunu açık ve uygun bir şekilde beyan edecektir.

Kuruluşumuz tarafından, gerçekleştirilen bütün ölçme, test, analiz, muayene ve kontrol çalışmalarında, yerli veya yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve mevcut yasal düzenlemelere uygun şekilde faaliyet gösterilmesini güvence altına alan iş süreçleri hazırlanmıştır.

Bunun yanısıra kuruluşumuz, Avusturya’dan (ÖSAS), TS EN ISO/IEC 17020 Muayene Kuruluşlarının Akreditasyon Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardına uygun şekilde akredite olmuştur ve müşterilerine A Tipi Muayene Kuruluşu olarak hizmet vermektedir.

Yönetim olarak taahhüt edilen bir başka nokta, kuruluşumuz faaliyetler sonucunda üretilen her türlü bilgi, belge ve raporların saklanmasına yönelik önlemleri almıştır. Müşterilere yönelik hiçbir bilgi hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır.

Kuruluşumuzda görev yapan bütün yönetici ve çalışanlar, eğitimli, deneyimli ve uzman nitlelikli kişilerdir. Birbirinden çok farklı ve kapsamlı ölçme, test, analiz, muayane ve kontrol çalışmalarında, herbiri kendi alanında uzmanlaşmış mühendisler, yüksek teknikerler ve teknikerler görev yapmaktadır.

Kuruluşumuz yönetimi aynı zamanda bütün faaliyetlerde ölçme, test ve analiz çalışmalarının hassasiyetini ve kesinliğini sağlamak üzere en son teknolojik cihaz ve ekipmanları kullanmayı taahhüt etmektedir.

Bu arada kuruluşumuz, bütün hizmet verdiği alanlarda, temel hizmetlerin sürdürülebilmesini sağlayacak acil durum planlarını hazırlamış ve uygulamaya koymuştur.

Kısaca kuruluşumuz her türlü ölçme, test, analiz, muayene ve kontrol hizmetlerini verirken, müşterilerine karşı bağımsız ve tarafsız olmayı taahhüt etmektedir ve bu özelliği ile rakipleri ile mücadesinde kendisini her zaman bir adım önde bulmaktadır.