trarbgzh-TWenfrkadefaru

Alarm Sistemleri LVD Testleri

Basit anlamda hırsız alarm sistemleri, evlerin veya işyerlerinin, içeriden veya dışarıdan ya da her iki yönden korunmasını sağlayan ve yetkisi olmayan kişilerin içeri girmelerine engel olan elektronik sistemlerdir. Bu sistemlerin gelişmiş çeşitleri, hırsızlık anında sadece sesli uyarı vermekle yetinmemekte, aynı zamanda sabit ve mobil telefon hatlarını kullanarak durumu konut veya işyeri sahibine, güvenilik şirketine ve duruma göre resmi güvenlik makamlarına haber vermektedir.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte alarm sistemleri sadece hırsızlara karşı bir güvenlik önlemi olmaktan çıkmış ve insan güvenliğini tehdit eden diğer faktörleri de kontrol eder duruma gelmiştir. Örneğin yangın alarm sistemleri ve tıbbi amaçlı kullanılan sağlık alarm sistemleri gibi.

Alarm sistemlerinin hemen hemen hepsinde alarm panelleri bulunmaktadır. Bunların bir kısmı belli bir güvenlik merkezine bağlıdır, bir kısmı ise bağlı değildir. bir güvenlik merkezine bağlanabilen alarm panellerinde dijital bir iletişim elemanı (kominikatör) bulunmaktadır. Bu şekilde korunmak istenen yer haftanın her günü ve günün her saati bilgisayar ortamında kontrol altında tutulmaktadır ve kaydedilmektedir. Bir güvenlik merkezine bağlı olmayan alarm panelleri, genelde uyarıcı ve caydırıcı nitelikte sirenlerle işlevini yapmaktadır.

Alarm panelleri, özelliklerine bağlı olarak içinde manyetik kontak, hareket dedektörü, cam kırılma dedektörü, harici siren, dahili siren ve telefon arayıcı gibi elemanlar bulunmaktadır. Farklı olarak yangın alarm sistemlerinde yüksek sıcaklık altında çalışması amacı ile aleve dayanıklı kablolar kullanılmaktadır. Bütün alarm sistemlerinde, sistemin beklendiği gibi çalışmamasının en önemli nedeni kablolamanın düzgün ve doğru yapılmamış olmasıdır.

Üretim tesisleri, ofisler, toplanma yerleri, eğitim binaları, konaklama tesisleri, sağlık merkezleri ve daha birçok noktada, yangının daha çıkış anından başlayarak tehlikeli boyutlara varmadan algılanması ve gerekli önlemlerin alınması amacı ile yangın alarm sistemlerinin kurulması yasal düzenlemelerin getirdiği bir zorunluluktur.

Ayrıca bütün alarm sistemleri elektrik ile çalıştıkları için, herhangi bir kısa devre veya olumsuz bir durum yaşamamak açısından, bu ürünlerin Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman İle İlgili Yönetmelik (2014/35/AB) esasları gereğince, alçak gerilim testlerinin (LVD testlerinin) yaptırılması gerekmektedir.