trarbgzh-TWenfrkadefaru

Tarım Ormancılık Makinaları LVD Testleri

Bugün ülkemiz, tarımsal üretim bakımından dünyada kendi kendine yeten ülkelerden biridir. Ancak ülkemiz, bu potansiyelini mutlaka geliştirmek zorundadır. Toplam topraklarımızın yüzde 40’a yakın bir bölümü ekilebilir arazidir. Ayrıca üç tarafı denizlerle çevrilidir ve çok uzun bir kıyı şeridine sahiptir. Ülkemizde çok bol su kaynakları bulunmaktadır. Bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle farklı iklim özelliklerine sahiptir ve toprak varlığı, toprak yapısı ve güneş alma süresi ile hemen hemen bütün tarım ürünleri yetişebilmektedir.

Tarımsal üretimde, yüksek verim elde etmek için makina kullanmak şarttır. Hem tarımsal faaliyetlerde hem de ormancılık çalışmalarında çok çeşitli makinalar kullanılmaktadır. Tarımda makineleşme dendiği zaman, tarımsal faaliyetlerin makine ve enerji kullanarak yapılması anlaşılmaktadır. Bu şekilde yüksek kapasitede ve daha hızlı üretim yapmak mümkün olmaktadır.

Tarımda makinaların kullanılması, başka teknolojik yöntemlerin etkinliğini ve ekonomikliğini artırmaktadır. Keza çalışma koşulları iyileşmiş olmaktadır. Bugün ekonomik açıdan bakılırsa, tarımsal üretim girdileri içinde enerji ve makina kullanımının maliyeti her zaman birinci sıradadır.

Tarım makineleri üretim sektöründe, üretilen tarım makinelerinin hepsi tarımsal üretim faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Bu makinalar tarımsal üretimde maliyetleri düşürmekte, modern teknolojilerin kullanılmasını sağlamakta, işgücü verimliliğini arttırmakta ve işlemlerin zamanında yapılmasına imkan vermektedir. Ancak bu makinaların bir kısmı elektrik enerjisi ile çalışmaktadır ve bu bakımdan çalışanların can güvenliği ve işletmelerin mal güvenliği, bir ölçüde tehlike altındadır.

Günümüzde tarımda kullanılan başlıca makinalar şunlardır: tarım traktörleri, motorlu çapalar, motorlu biçme makinaları, toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama makinaları, ekim ve dikim makinaları, gübreleme makineleri, sulama sistemleri, hasat makinaları ve harmanlama makinaları.

Tarım makineleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar içinde ürünlerine CE işareti koyanların sayısı giderek artmaktadır. CE işareti, söz konusu tarım ve ormancılık makinalarının Avrupa Birliği direktiflerine ve bu direktifler esas alınarak ülkemizde yürürlüğe konulan yönetmeliklere uygun olduğunu ve gerekli uygunluk değerlendirme çalışmalarından geçtiğini gösteren bir işarettir. Üzerinden CE işareti bulunan ürünler, amacına uygun kullanıldığı takdirde insanların can ve mal güvenliğine ve çevreye zarar vermeyecek demektir. Kısaca CE işareti bu ürünlerin güvenilir olduğunu göstermektedir.

Bu çerçevede test ve muayene kuruluşları tarafından tarım ve ormancılık makinalarına da LVD testleri yapılmaktadır.