• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Depolama Sistemleri ve Raf Analizi

Depo planlaması yapılırken işletmeler, minimum alan ihtiyacını, minimum operasyon maliyetini ve minimum yatırım maliyetini göz önünde tutmak zorundadır. Bunun yanı sıra depolanacak olan malzemelerin boyutları, ağırlıkları, işletmenin çalışma saatleri, çalışacak eleman sayısı ve enerji giderleri de göz önünde tutulmak zorundadır.

Kapasite aynı tutularak ve konulacak malzemelerin birbirine yakın özelliklerde olması sağlanarak, alan planlaması yapılmalıdır. Ya da aynı parametreler ile kayar raf sistemleri kurularak daha küçük alanlarda depolama sistemlerinin verimi arttırılabilir. Palet kayar raf sistemi işletiminde mesafelerin kısa olması, personel ve makina kullanım ihtiyacını azaltır. Kısaca kayar raf sistemleri daha az hacim kaplamaktadır.

Bu yüzden işletmeler, faaliyet alanlarına ve depolama ihtiyaçlarına bağlı olarak en çok kayar raf sistemlerini tercih etmektedir. Ancak depolama sistemleri ve raf sistemleri son derece çeşitlilik göstermektedir. Depo raf sistemleri arasında hafif yük raf sistemleri, paletli yükleme raf sistemleri, asma katlı raf sistemleri ve konsol kollu raf sistemleri gibi farklı sistemler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra paslanmaz raflar, çelik raflar veya kompakt arşiv sistemleri de bulunmaktadır. Ayrıca teknolojideki gelişmeler sayesinde, bilgisayar kontrollü, uzaktan kumandalı ve sadece robotların çalıştığı depo ve raf sistemleri de bulunmaktadır. Önemli olan ihtiyaca en uygun olan sistemi kurumaktır. Bu noktada da depolama sistemlerin işlevsel olması ve uygulanabilir olması önem kazanmaktadır.

İşletmeler, depolama sistelerinde standart komponentlerin kullanılmasına, sistemin kolay kontrol edilebilmesine ve bakım ve onarımlarının düşük maliyetli olmasına ve rafların uzun ömürlü olmasına önem vermektedir. Raf sistemlerinin seçiminde yapısal ve teknolojik özellikleri yanında, taşıma ve binanın havalandırma sistemi için gerekli enerji ihtiyacı dikkate alınması gereken bir zorunluluktur.

Kontrol ve muayene kuruluşlarının faaliyet konularından biri de işletmelerin depolama sistemlerini inceleme ve raf sistemlerini analiz etmektir. Firmamız da gözetim hizmetleri kapsamında, depolama sistemlerini incelemekte ve raf analizleri yapmaktadır. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.