• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Bina Yalıtım İncelemesi ve Isıl Kapasite İncelemeleri

Doğal kaynakların giderek tükendiği yeryüzünde enerji en büyük problem olmaya başlamıştır. Ülkemizde de kullanılan enerjinin yüzde 40’a yakın kısmı sanayide, yüzde 30’u konutlarda, yüzde 21 civarında ise ulaşımda kullanılmaktadır. Bundan sonra enerji daha verimli kullanılmayacak olursa, önümüzdeki yıllar hiç de aydınlık görünmemektedir. Bu yüzden önemli olan bugün sahip olunan refah seviyesinden ödün vermemek, ancak bunu daha az enerji kullanarak sağlamaktır.

Bu noktada enerji kullanımında büyük paya sahip olan konutlarda enerji tüketiminin, yalıtım çalışmaları ve verimli ekipmanlar kullanılarak önemli ölçüde düşürülmesine çalışılmaktadır. Bunu sağlayacak gerekli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Örneğin 2007 yılında çıkarılan Enerji Verimliliği Kanunu, enerjinin etkin kullanılmasını, boşa kullanılmasının önlenmesini, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılmasını ve çevrenin korunmasını sağlamak amacı ile enerji kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılmasını hedeflemektedir. Bu kanuna dayanılarak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 2009 yılında Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği çıkarılmıştır. Bu yönetmelik yayınlanırken iklim koşulları, bina içi gereksinimler, yerel ve bölgesel koşullar ve maliyet etkinliği de dikkate alınarak şu amaçlar hedeflenmiştir:

  • Bir binanın bütün enerji ihtiyacının değerlendirilmesini sağlayacak hesaplama yöntemlerini belirlemek
  • Birincil enerji ve karbondioksit emisyonu açısından sınıflandırma yapmak
  • Yeni ve önemli oranda onarım yapılması gereken mevcut binalar için en düşük enerji performans gereklerini tespit etmek
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının ne kadar uygulanabilir olduğunu değerlendirmek
  • Isıtma ve soğutma sistemlerini kontrol altına almak
  • Sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak
  • Binalarda performans kriterlerini ve uygulama esaslarını tespit etmek
  • Nihayet çevrenin korunmasını sağlamak

Kısaca bu yönetmelik mevcut binalarda veya yeni yapılacak binalarda, enerji kullanımına yönelik kriterleri açıklamaktadır.

Kontrol ve muayene hizmetleri veren kuruluşların faaliyet konularından biri de binaların yalıtım ve ısıl kapasite incelemelerini yapmaktır. Firmamız da gözetim hizmetleri kapsamında, binaların yalıtım ve ısıl kapasitelerini incelemektedir.

Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.