• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Makina Değerlemesi

Makina ve ekipmanlarının değerleme çalışmaları, bir işletmede bulunan tek tek makinalar için, veya bağımsız makinalar bazında ya da işletme içinde tüm üretim hattında kullanılan makinalar bütün olarak incelenmekte ve raporlanmaktadır.

Makina değerleme çalışmalarında öncelikle, değerlemeye tabi tutulacak her türlü makina ve ekipmanlarının mülkiyet bilgisi tespit edilmektedir. Bu konuda hiçbir şekilde varsayım ve yaklaşımlar dikkate alınmaz ve ilgili belgelerin varlığı esas alınır. Değerleme konusu makina ve ekipmanlarının mülkiyet bilgileri belirlenirken, rehin, haciz, satış veya hibe gibi yasal işlemler olup olmadığı da tespit edilir ve bu bilgiler raporda yer alır. Kayıtlı olmayan ve faturaları bulunmayan makinalar değerleme kapsamına alınmaz.

Makine değerleme işlemini olumlu veya olumsuz etkileyen faktörler, raporda mutlaka gösterilir. Ayrıca makinaların düzenli kontrol ve muayenelerinin yapılıp yapılmadığı da araştırılır, düzenli bakım çizelgeleri kontrol edilir.

Makine değerleme işlemlerinde işletmenin sahip olduğu belge ve sertifikalar, imalat yeterlilik durumu, çalışma ruhsatı ve ISO 9000 benzeri kalite kontrol belgeleri sorgulanır.

Değerlemeye konu olan makinaların ve ekipmanlarının farklı sektörlerde talep görüp görmeyecekleri ve piyasada muadillerinin olup olmadığı da dikkate alınır. Makinalar, özellikle çalışırken gözlemlenerek değerleme işlemi yapılır. İkinci el satış imkanı olup olmadığı bilgisi rapora eklenir.

Makina değerleme çalışmaları sırasında düzenlenmiş eski raporlar da mutlaka incelenir ve bir önceki raporun düzenlendiği tarih ile bugün arasında değerlemeyi doğrudan etkileyen olumlu ve olumsuz faktörler dikkate alınır.

Makina değerleme hizmeti verecek kuruluşların, mutlaka TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar standardı esaslarına göre akredite olmuş olmaları gerekmektedir. Aksi halde yapacakları makina değerleme çalışmalarının ve düzenleyecekleri belgelerin bir geçerliliği olmaz.

Firmamız gözetim hizmetleri kapsamında, makina değerleme hizmetlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.

Makina değerlemeye yönelik raporların içeriği veya değerleme değeri hiçbir şekilde üçüncü kişler ile paylaşılmaz. Çalışmalar tamamen tarafsız ve bağımsız şekilde yürütülmektedir.