• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Havalandırma Tesisatı Projesi

Havalandırma projesi bağlamında hizmet veren TÜRCERT mühendisleri, altyapınızı iyileştirme ve en iyi sonuçla havalandırma projelerinizi yapma garantisi vermektedir. Havalandırma projeleri için öncelikle havalandırma sistemlerini kısaca tanıyalım.

Tek Kanallı Sistem
Tek kanal besleme sistemi düzenlemesi; havayı belirli bir sayıdaki bölgeye ulaştırır. Tek kanal sistemi, bütün bölgelere, o bölgelerdeki gereklien düşük hava sıcaklığını sağlayacak beslemeyi yapar. Bölgeler içindeki bir oda termostatı ve kol ayrımındaki bir ısıtıcı yardımıyla, her bir bölgeninsıcaklığı kontrol edilir. İstenen en küçük havalandırma miktarı, dış havadamperleri minimuma ayarlanarak yapılır. Aşırı soğuk ve aşırı sıcak havalarda dış hava damperleri en düşük değere ayarlanır, fakat ılık havalarda bunlar açık olabilir.

Çift Kanallı Sistem
Çift kanal besleme sistemleri ise her bir bölgeye biri sıcak diğerisoğuk hava gönderen iki kol gider. Bölgedeki istenen oda sıcaklığını
ayarlamak için bir karışım odasında sıcak ve soğuk belirli oranlardakarıştırılır.

Dönüş ve Egzoz Sistemleri
Dönüş ve egzoz sisteminde ise bir besleme devresinde bulunan kol çıkışları yerine, izafi olarak daha çok sayıdaki kol girişleri ile karakterizeedilebilir. Bir klima kanal devresinin dönüş hava kısmı ve bir fabrikanın egzoz kanal devresi bu tip sistemlere tipik örneklerdir.

Hava hareketini sağlayan kuvvetlere göre üçe ayrılır:

Doğal havalandırma: Havanın hareketi ve dolayısıyla yenilenmesisıcaklık farklarına ve rüzgar etkisine bağlıdır. (Baca ve rüzgar etkisiyle)
Doğal-mekanik havalandırma: Rüzgar etkisiyle çalışan baca aspiratörleri örnek olarak verilebilir.
Mekanik Havalandırma : Bu tip havalandırmada havanın haraketini bir vantilatör temin eder,

Buda 3 şekilde olabilir;

Mekanik girişli doğal çıkışlı (vantilatörlü)
Doğal girişli mekanik çıkışlı (aspiratörlü)
Mekanik giriş ve çıkışlı (vantilatör ve aspiratörlü)

Havalandırma Katsayıları Değişim ve Yenileme Sayıları
Ahırlar 8-15
Ameliyathaneler 6
Analiz Lab 7-8
Banyolar 6-10
Basımevleri 10-15
Bekleme Odaları 7-8
Büyük Mağzalar 7-8
Depolar 5-10
Dinlenme Odaları 7-8
Doğramacılar 10
Duş Alanları 15-20
Duş Kabinleri 15-20
Dükkanlar 6-15
Et Lokantaları 20-30
Ev Tuvaletleri 10-15
Fotokopiciler 12
Fırın atölyeleri ( ergitme ve ısıl işlem fırınları ) 30-60
Galvanik Banyolar 25
Gece Kulüpleri 18
Giyinme Odaları 8-12
İş Yerleri 12
Kaportacılar 20-40
Kilerler 10
Klinikler 5
Konferans Salonları 10
Kuaförler 10-15
Kuru Temizlemeciler 30-40
Kütüphaneler 5
Marangozlar 10
Medikal Ofisler 2-4
Moteller 10-15
Müzeler 5
Ofisler 6-7
Okullar 5-7
Oturma Odaları 3-6
Pet Shoplar 15-30
Pizzacılar 20-40
Publar 8-14
Restoranlar 8-15
Restoran Mutfakları 25-35
Self Servis 10-20
Seralar 4-10
Spor Malzemeleri 8-15
Süper Marketler 5-10
Tabakhaneler 10
Tamirhaneler 15-30
Tiyatrolar 6-8
Umumi Tuvaletler 10-15
Veteriner Klinikleri 10
Yatakhaneler 5
Yatak Odaları 2-4
Yer Altı Çamaşırhaneleri 30-40
Boya atölyeleri 30-60
İşleme atölyeleri 6-10
Bankalar 2-4
Otel barları 4-6
Çamaşırhaneler 20-30
Ekmek fırınları 20-30
Bürolar (*) 4-6
Kafeterya ve kafeterya barları 10-12
Kargo ambarları ( genel olarak )
İçinde et, yumurta vb cinsinden besin 6-10
maddeleri bulunan gemi ambarları 10-20
Kantinler 4-6
Fotoğraf stüdyolarında bulunan karanlık odalar 10-15
Mantarlıklar ( mantar yetiştirilen mahaller ) 10-20
Sinemalar (*) 10-15
Ticari mutfaklar veya okul mutfakları 15-20
Ev mutfakları 10-15
Fabrikalar ( genel olarak ) 6-10
Dökümhaneler 20-30
Gemilerdeki meyva ambarları 20-30
Garajlar ( oto bakım ve onarım mahalleri ) 6-8
Toplantı salonları ( * ) 4-6
Hastahaneler 4-6
Laboratuarlar 4-6
Lavabolar 10-15
Yüzme havuzları 20-30
Kümeshaneler 6-10
Konut mahalleri 1-2
Lokantalar 6-10
Bilardo salonları 6-8
Kazan daireleri 20-30
Sınıflar 2-3
Kulüp salonları 8-10
Dans salonları (*) 6-8
Makina daireleri 20-30
Gemilerde dinlenme salonları 10-20
Boyahaneler 20-30
Tiyatrolar ( * ) 10-15


(*) İşareti bulunan mahallerin içinde sigara içilmesi halinde , tabloda belirtilen saatteki hava yenilenme veya değişim sayılarının iki katına çıkarılması gerek görülmüştür.

Örnek verecek olursak ;
10 metre uzunluğu 5 metre eni olan bir fabrikanın yüksekliği 4 metre olarak varsayarsak
10 x 5 = 50 m²
50 x 4 = 200 m³ olarak hava değişim sayısı 6-10 alındığından ortalama 8 hava değişimi alırsak,
200 x 8 = 1600 m³/h olarak hesaplanmaktadır.

Bölüm 1. Tasarım Stratejisi’nin Geliştirilmesi

1. Sistem Gereksinimlerinin Karşılanması:
Doğal Havalandırma Sisteminin tasarımında, çevresel performansı etkileyen iki önemli faktör dikkate alınır.
İç hava kalitesini yeterli düzeyde tutmak için havalandırma,
Diğer sistemlere ek olarak havalandırma özellikle yaz aylarında binanın aşırı ısınma eğilimini azaltır.
Doğal havalandırma stratejisi diğer sistemler tasarlanırken de göz önünde bulundurulmalıdır. Bina tasarımı yapılırken doğal havalandırma hesaba katılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken faktörler:
Yeterli akustik çevre: Doğal havalandırma açıklıkları dışarıdan içeriye ses geçişini artırır. Binanın konumuna bağlı olarak bu durum belirleyici bir faktör olabilir. Ayrıca doğal havalandırma yapılan binalar mahalin termal kapasitesini artırmak için fazla miktarda çıplak beton içerir. Bu tarzda büyük alanlar uygun akustik çevrenin sağlanması için dikkatle dizayn edilmelidir
Duman Kontrolü: Duman, doğal havalandırma yollarını takip edebileceği için, yangın güvenlik sistemi, doğal havalandırma sistemiyle entegre çalışabilmelidir.
Sağlık ve Güvenlik: Doğal havalandırma açıklıklarının birçoğu taban düzleminden oldukça yüksekte konumlanacaktır. Böylelikle, Yüksekte çalışma kuralları ayrıntılı olarak dikkate alınmış olacaktır.
1.1. Havalandırma:
Havalandırmanın asıl amacı, havada bulunan kirleticileri ortada kaldırılarak ya da etkilerini azaltarak iç hava kalitesini belirli düzeyde tutmaktır.
Gerekli iç hava kalitesini sağlamak için yönlendirme Approved Document F’de sağlanmıştır. Burada yer alan oranların üzerinde havalandırmada yapılabilir. Fakat bu yüksek değerler tazelik algısını değiştirecek ve enerji harcamalarının artısı olarak kendisini gösterecektir. Yeterli iç hava kalitesi için Approved Document F’de üç strateji yer alır:

(a) Dışarı atarak Havalandırma: Kirleticilerin atılması için iç hava dışarı atılır ve dış hava ile yer değiştirilir.

(b) Tüm Bina Havalandırması (Besleme ve dışarı atma): Diğer kirleticilerin dağıtılmasını ve etkilerinin azaltılmasını sağlar

(c) Temizlik Havalandırması (Purge ventilation): Yüksek konsantrasyonlu kirleticilerin ortadan kaldırılmasıdır. Bu yüksek konsantrasyon örneğin bir boyama tadilat sonrası ya da kaza sonucu ortama yakıt salınımı ile olabilir. Temizlik havalandırması arka plan havalandırmasından biraz daha güçlüdür. Yüksek düzeyde kirleticilerin miktarını düşürmenin yanında fazla ısının ortamdan atılmasını da sağlar. Yaz aylarında termal konforun oluşumunu kolaylaştırır.

Örnek Doğal Havalandırma UygulamasıTüm bina havalandırması için tavsiye edilen miktar 10lt/sn kişi olarak verilmiştir (CİBSE Guide A ve Approved Document F’de). Bu miktar havalandırma miktarı ile sağlık arasındaki korelasyon göz önüne alınarak belirlenmiştir. Doğal havalandırmalı binalar sabit havalandırma değeri sağlamayacağı için eşit değerde hava kalitesinin sağlandığı gösterilmelidir. Bunu göstermek için, doğal havalandırma ile sağlanan iç hava kalitesinin, 10lt/sn kişi sabit havalandırma ile sağlanan iç hava kalitesi ile aynı olduğu gösterilmelidir. Bu hesap ve ölçüm yapılırken binanın dolu olduğu zamanlar göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer bir hesap doğal havalandırmanın bir benzeri olan değişken havalandırma için de yapılabilir. İki durumda da dış CO2 konsantrasyonu için sınır değerleri ve binanın doluluk oranı eşit alınmalıdır.Doğal havalandırma ile elde edilen CO2 oranı,mekanik havalandırma ile elde edilenden yüksek olmadığı sürece doğal yöntem seçilir. Ayrıca doğal havalandırmada elde edilen maximum konsantrasyon da maksimum eşit değerini geçmemelidir. İç hava kalitesini (IAQ) aracı, bu hesaplamaların nasıl yapılacağını göstermek üzere ekte yer almaktadır. Şekil 1’de gösterilmiştir.

1.1.1. Havalandırma Kontrolü
Bir sisteme doğal havalandırma uygulanacaksa , sistemin belirli bir aralıkta olmak şartıyla, düzeyi kontrol edilebilir bir havalandırmaya imkan vermesi gerekir. Bu aralık saatte 0,5 (Air Change per Hour) ile 5 kere arası değişebilir. Ayrıca bina boş olduğunda havalandırmanın tamamen kapatılabilmesi mümkün olmalıdır. Özellikle kişiler hava kirliliği için birincil neden ise bina boş iken havalandırma yapılmayabilir.

Gerekli havalandırma miktarını karşılamanın yanı sıra, özellikle kış aylarında, cereyan nedeniyle oluşabilecek konforsuzlukları önlemek üzere tasarlanmalıdır. Özellikle ofislerde bu durumu önlemek için hava giriş menfezleri yukarıda döşemeden 1,7m yüksekte bulunmalı.

1.2. Yaz aylarında Aşırı Isınmanın Kontrolü:
Yaz aylarında oluşan aşırı sıcaklık, doğal havalandırmanın yapılabilirliğini etkileyen en önemli unsurdur. Doğal havalandırmanın soğutma potansiyeli hakim mevsim şartlarına ve bina içindeki insanların termal konfor koşul beklentisine bağlı olarak değişir.

Tahmini olarak, doğal havalandırma sistemleri, 30-40 W/m² değerine kadar olan ısı yüklerini karşılayabilir. İklim değişikliği belirgin düzeylere ulaşırsa bu tahmini değer aşağı çekilmelidir. Kişilerin iklim değişikliğine adaptasyonu bu değerin değişmemesini sağlayabilir. Genellikle kabul edilebilir yaz koşullarına ulaşmak için, tasarımda ve işletmede üç ana unsur göz önüne alınır:
a. Güneş ışını kontrolü iyi yapılarak iç mahallere aşırı güneş ısı kazancı engellenir.
b. İç kazançlar makul düzeylere çekilmelidir. (insan, cihazlar, aydınlatma)
c. Yaz aylarında en sıcak zamanlarda iç hava sıcaklığı 25ºC’yi aşabilir.

Fakat iyi dizayn edilmiş bir binada, geliştirilmiş hava hareketi ve soğutucu ortalama radyant sıcaklıklar yardımı ile bu durum tolere edilebilir düzeye gelir.

1.2.1. Güneş Işını kontrolü:
Önümüzdeki CIBSE TM³7: Geliştirilmiş solar kontrol dizaynı, solar kontrol performansı hakkında ayrıntılı bilgi ve yönlendirme içerecektir. Aşırı ısınmayı belirli bir düzeye indirgemek için bazı önlemler alınabilir Bunlar:

Pencere boyutu ve yönü: Bu faktör binanın genel organizasyonu ile ilgilidir. Pencerelerin çevre binalar tarafından gölgelenmesi ya da binanın diğer bölümleri tarafından gölgelenmesi solar kazancı azaltabilir.
Boyama, film ve kaplamalar (Pencereler için) Cam teknolojisinde yeni gelişmeler sonucu, görüşü etkilemeyen fakat sadece belirli dalga boyundaki ışınları geçirebilen özel kaplamalar ile solar kazanç azaltılmıştır.
Jaluziler: İçeride, ara düzlemde ya da dışarıda yer alabilir
Çıkıntılar, Yan kanatlar, panjurlar: Bu tip solar kontroller yön bağımlıdır ve her cephede farklı kontrol tipleri gerektirebilir. Ayrıca bina estetiğini de oldukça etkiler.

Bu farklı sistemlerin performansı (tek tek ya da birlikte) efektif toplam solar enerji iletimi ya da efektif g- değeri ile sayıya dökülebilir. Bu değer, en sıcak zamanda pencere ve gölgeleme elemanından geçen toplam solar ısı kazancının, aynı koşullardaki bir açıklıktan geçen solar kazanca bölümü ile hesaplanır.

Küresel ısınmanın muhtemel etkilerine ek olarak, diğer etkiler de yüksek iç sıcaklıklara yol açabilir. Bu etkiler de doğal havalandırma tasarlanırken göz önünde bulundurulmalıdır. En önemli etki, kentlerin büyüyüp iki kentin birleşmesi ile oluşun ısı odası etkisidir. Bu durum özellikle gece sıcaklıklarını yükseltir. Bunun sonucu olarak gece havalandırması ile binanın ön soğutulması zorlaşacaktır. Isı odası etkisi ile ilgili ayrıntılı bilgi CIBSE Guide A’de verilmiştir.

1.2.2. iç yüklerin kontrolu:
Üç önemli yük vardır.
a. İnsanlardan gelen yük
b. Aydınlatma yükü
c. Cihazlardan gelen yükler.

1.2.3. Konfor BeklentileriÖrnek Doğal Havalandırma Uygulaması
Aşırı ısınma değerlendirilirken önemli olan durum, kabul edilebilir ısıl konfor koşullarının belirlenmesidir. Isıl konfor; psikoloji ve kültürün bir birleşimi ile farklılık gösterir. Kabul konfor koşulları iç mahalde yapılan aktiviteye, kişilerin kıytafetlerine, sıcaklıklara, hava hızlarına ve neme bağlı olarak değişiklik gösterir.

Doğal havalandırmalı binalarda, normal havalandırma yapılan binalara nazaran daha değişken hava sıcaklığı elde edilir. Fakat bu durum, daha az konfor elde edildiği anlamına da gelmez. Yaz aylarında hava hareketi, büyük açıklıklar yardımıyla artırılarak konfor algısında değişiklikler yapılabilir. Fakat bu uygulama yapılırken oluşacak aşırı cereyan engellenmelidir. Şekil 2’de görüldüğü üzere 0.25 m/s hava akışı, kuru termometre sıcaklığında 1K’lik düşüş sağlamaktadır. Bu hava hızları sadece yaz aylarında uygulanabilir fakat doğal havalandırmanın etkilerini göstermek için çarpıcı bir örnektir.

Soğutma faydasını artırmak için gece havalandırması yapılabilir. Bu uygulama, geceleyin nisbeten düşük olan dış sıcaklıkların avantajını kullanarak binanın ön soğutmasını sağlama ve ortalama ışıma sıcaklığını düşürme prensibine dayanır. Ortalama ışıma sıcaklığının düşürülmesiyle, mahalde hava sıcaklıkları artsa bile konfor koşulları sağlanır. Isıl kapasite artırılarak, binanın her bir derece ortalama ışıma sıcaklığı artışına bağlı olarak depolayabileceği ısı miktarı artırılır ve böylece mahalin termal konfor koşullarını sağlama kapasitesi artmış olur. Şekil 3’te ısıl kütlenin avantajı gösterilmiştir. Bu şekil ısıl kütle ve gece havalandırmasının iç sıcaklığa olan etkisini göstermektedir. Gece havalandırması olmayan ve hafif ısıl kütleye sahip bir bina ile gece havalandırmalı ve yüksek ısıl kütleye sahip iki bina arasında 5K’e varan sıcaklık farkları gözlenir.

1.3. Akustik Performanshttp://www.tesisat.com.tr/dokumanlar/100/TARSU_3.jpg
Belirgin dış ses kaynaklarının varlığı doğal havalandırmanın uygulanmasını en çok zorlaştıran faktördür. Bu sorunun iki ana çözümü vardır:

Havalandırma menfezleri, ses kaynağından uzak olan tarafa yapılır. Eğer ses kaynağı trafik ise , bu açıklıkların trafik olmayan tarafa yapılması aynı zamanda doğal havanın temiz olmasını sağlar.
Havalandırma açıklıklarına akustik perdeler eklenebilir. Özellikle okullar için doğal havalandırma ile birlikte akustik performansın iyi olması çok önemlidir. BB93’te akustik performans ile doğal havalandırmanın bir arada sağlanması için tavsiyeler yer alır. Şekil 4 akustik korumalı havalandırma açıklığının pencere kenarı ve çevresel ısıtma ile entegre edilebileceğini gösterir.
1.4. Doğal Havalandırma ve Karma Mod
Yukarıda anlatılanlar bir binada doğal havalandırma uygulaması yapabilmek için hangi şartların olması gerekliliği üzerineydi. Bunun yanında bir binanın bütün alanlarının aynı sistemle havalandırılması zorunlu değildir. Farklı bölümlere, farklı stratejiler, farklı zamanlarda uygulanabilir. Buna karma mod yaklaşımı denir. CİBSE AM13’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Karma mod için çeşitli yaklaşımlar aşağıda yer almaktadır.

a) Şartlı karma Mod:
(Contingency mixed-mode)
Mahalde esneklik ihtiyacı olursa bu sistem kullanılır. Bu tip sistemlerde iklim değişikliği veya kiracının isteğine bağlı olarak artabilecek soğutma yükü düşünülerek tasarım yapılmalıdır. Burada yapılacak öngörü, ek sistemlerin kurulabilmesi için döşeme ve tavanda bırakılacak boşlukları da içermelidir. Ek esnekliğin getirdiği maliyet, gereksiz yere yapılacak olan iklimlendirmenin getireceği işletme ve kurulum maliyetiyle kıyaslanmalı ve karar verilmelidir.

b)Bölgelenmiş Karma Mod :
(Zoned mixed-mode)
Bu mod, binanın farklı bölgelerinin farklı kullanım amaçları olduğunu göz önüne alınır. İklimlendirme, gerçek bir ihtiyacın olduğu yerlere uygulanır. Düşük ısı kazancı olan yerlerde, ısıtma ve havalandırma yapılır. Bu tip yaklaşım, binanın yaşam süreci boyunca sabit ısı kaybına ve kazancına sahip olması beklenen mahallere uygulanır. Bu tip uygulamalar, kullanıcıların aralarında gerilim oluşturabilir. Farklı şartlara sahip iki mahalin kullanıcıları diğerinin daha iyi şartlarda olduğunu düşünüp hakkını arama yoluna gidebilir.

c) Dönüşümlü Karma Mod:
(Changeover mixed mode)
Bu mod her mahalin soğutma yükünün mevsimler arasında değişiklik gösterebileceğini göz önünde bulundurur. Bunun bir örneği çok aşırı hava şartlarında (aşırı sıcak ya da aşırı soğuk) kullanılan mekanik havalandırmadır. Ilık havalarda doğal havalandırma kullanılır. Bu kullanım, kış aylarında cereyan etkisini yok eder. Ayrıca gece havalandırması ile binanın ön soğutmasına yardımcı olur.

d) Eş zamanlı Karma Mod:
(Concurrent mixed-mode)
Mekanik ve Doğal Havalandırmanın eş zamanlı çalışmasını sağlar. Mekanik sistem taze hava ihtiyacını karşılarken açılan pencere veya açıklıklar da yaz için soğutmaya yardımcı olur. Ayrıca mekanik havalandırma gece soğutması için açılarak, doğal havalandırmada oluşabilecek güvenlik sıkıntısı giderilebilir. Çok sıcak havalarda fazladan yapılacak doğal havalandırma gereksiz taze hava sağlayacağı için enerji israfına yol açabilir.http://www.tesisat.com.tr/dokumanlar/100/TARSU_3.jpg

Şekil 5’de kullanıcılar için, seçim aşamasında kullanılmak üzere yüzeysel bir akış diyagramı yer almaktadır.

1.5. Dizayn’a Başlamak:
Yukarıda anlatılanlardan sonra doğal havalandırma uygulanabilir sonucuna varılırsa bunun tek tip mi yoksa karma sistem mi olacağına karar verilir. Bir sonraki strateji dizayn konseptine geçmektedir. Dizayn aşamasında 3 önemli basamak yer alır.

a) Hava akışının girişlerden çıkışlara kadar olan modellenmesi:
Bu model binanın şekline ve organizasyonuna bağlı olarak değişir. Ek olarak binanın ve havalandırmanın kullanım amacı ve bulunduğu arsanın konumu da etkilidir. Örneğin binanın bir yanında aşırı yoğun bir yol varsa hava girişlerini o yönden yapmak anlamsız olur. Kirlilik ve hava kalitesi açısından diğer yöne hava girişleri konulmalıdır.

b) İstenilen Hava akış Modelinin Eldesi için incelenmesi gereken temel itici kuvvetler:
Birçok stratejiler rüzgar basınçlarının göz önüne alırken bazıları sıcaklık farkından yararlanır. Bazı durumlarda bu doğal kuvvetlere yardımcı olarak fanlar kullanılabilir iyi bir tasarım, baskın kuvvetlerin istenilen akışı sağlar nitelikte olduğunu garanti edecek şekilde yapılır.

c) İstenilen hava debisi ve akış biçiminin eldesi için açıklıklarının boyutlandırılması: Burası üç aşamalı olarak gerçekleşir.
1. Isıl konfor ve hava kalitesi göz önüne alınarak akış debileri hesaplanır.
2. Dizayn koşullarında bu akış debilerini sağlamaları için açıklıklarının konumu ve boyutu hesaplanır.
3. Çeşitli doluluk oranları ve hava şartlarında sistemin otomatik çalışabilmesi için kontrol sistemi tasarlanmalıdır.
http://www.tesisat.com.tr/dokumanlar/100/TARSU_3.jpg
Bölüm 2. Örnek Bina Tarsu AVM:
1) Tasarımını yaptığımız AVM, Tarsus’ta inşaa edilecek.
AVM toplam alanı : 63.180 m²
Otopark alanı : 23 380 m²
Satış alanları : 27 750 m²
Doğal Havalandırmanı yapıldığı toplam alan : 13.426 m²

Atrium Bölgesinde Kullanılan Rooftop Unit
Adedi (Tek fanlı) : 4 Adet
Atrium için açılan Taze hava açıklıkları : 2 m² x 20 Adet = 40 m² (Toplam)
Hava Binanın Zemin katı, Güney bölümünden girerek cephede oluşturulmuş 2 m’lik geçiş alanını kat ederek atrium bölgesine açılmakta buradan da boşlukları, kullanarak 1. Kata çıkmaktadır.

1 . Kat çatısında oluşturulan açıklıklarla kirli havanın dışarı çıkarılması sağlanmaktadır. Binanın 1. katında Batı cephesinde Foodcourt alanları bulunmakta bu alanlarda negatif basınçta olduğu için cephelerden doğal olarak giren hava buralara da gitmekte Mall ve küçük dükkanlarda en kötü koşullarda 2750 kişi olacağı öngörülmüştür.

2750 kişi x 36 m³/h/kişi (10 l/s) 100.000 m³/h taze hava ihtiyacı vardır.

20 000 m³/h fast food alanlarının ihtiyacı var, toplamda 120 000 m³/h en kötü koşullarda ihtiyaç var. Bu ihtiyaç 40 m²’lik net giriş alanlarından menfezlerle sağlanacaktır. Buna göre giriş hızları