• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

İmalat Süreçlerinin Gözetim Kontrolleri

Bir mal veya hizmet üreten işletmeler açısından projelerin zamanında ve bütçede bir aşım olmadan tamamlanması çok önemlidir. İşletmeler birçok tedarikçi firma ile çalışmaktadır ve tedarik zincirinde yer alan çok sayıdaki tedarikçi firma ile projeleri planlanan zaman çizelgesine uygun şekilde yürütmek kolay değildir. Bu nokta imalat süreçlerinin kontrol altında tutulmasını gerektirmektedir. Süreç kontrol hizmetleri, büyük ölçüde tedarikçilerin teslimatlarını zamanında yerine getirmelerini sağlamakta ve projelerin planlamaya uygun şekilde ilerlemesini mümkün kılmaktadır.

Bunun dışında işletmelerin faaliyetlerini düzenleyen birçok iş süreci bulunmaktadır. Özellikle kalite yönetim sistemlerini uygulayan işletmelerde bu süreçler dokümante edilmiş ve çalışanlar eğitilmiştir. Çalışanların mutlaka bu süreçlere uygun çalışmaları beklenmektedir. Ancak işletmede emek, zaman ve maliyet tasarrufları sağlayan iş süreçleri, yaşayan sistemlerdir. Zaman içindeki gelişmelere, teknolojideki yeniliklere ve yeni yöntemlere bağlı olarak iş süreçlerinin kendini yenilemesi gerekmektedir. Kalite sistemlerinde çok bilinen PUKÖ döngüsü (planla, uygula, kontrol et ve önlem al), bu noktada geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Ancak bazen işletmelerde çok sık karşılaşılan bir işletme körlüğü problemi vardır. Çalışanlar belli bir süre sonra ortaya çıkan aksamaları ve işletme hatalarını, problem olarak görmemeye ve bunları zamanla kabullenmeye başlar. İşletmeler açısından bu tehlikeli bir durumdur. İşletme körlüğü, bir işletmede kullanılan yöntemlerin, uygulamalardaki hataların ve ileride ortaya çıkması muhtemel risklerin ve fırsatların çalışanlar tarafından algılanamaması durumudur. Çalışanlar, zamanla işletme içinde iş yapış şekillerine ve uygulamalara alışkanlık kazandıkları için, sorunlar, riskler ve fırsatlar artık gözden kaçmaya başlamaktadır. Bu yüzden iş süreçlerinin, tarafsız ve bağımsız üçüncü bir göz tarafından gözlenmesi ve incelenmesi büyük önem taşımaktadır.

Kontrol ve muayene kuruluşlarının faaliyet konularından biri de işletmelerin imalat süreçlerinin gözlemlenmesidir. Firmamız da gözetim hizmetleri kapsamında, işletmelerin imalat süreçlerini gözlemlemekte, kontrol etmekte ve durumu, iyileştirme önerileri ile birlikte raporlamaktadır.

Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun hareket edilmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.