• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Mekanik ve Fiziksel Testler

İşletmeler ürünlerinin kalitesini, dayanıklılığını ve güvenliğini müşterilerine kanıtlamak, aynı zamanda ürün iadesi veya ürün geri çağırma risklerini düşürmek için, ürünlerinin fiziksel ve mekanik testlerine önem vermektedir. Tüketici ürünleri, perakende ürünler ve otomotiv dahil çok geniş bir alanda, ürünlerin güvenliği, stabilitesi ve dayanıklılığı üzerinde fiziksel ve mekanik testler yapılmaktadır.

Genel anlamı ile fiziksel ve mekanik ürün testleri stabilite testleri, güç testleri ve dayanıklılık testlerini kapsamaktadır. Bu testler ayrı ayrı yapılabildiği gibi, ürünlerin deformasyon, yapışkanlık, çekme, darbe ve bükme gibi olası mekanik testleri de kapsama alınabilmektedir. Yapılan bütün testler, kullanılan ham maddelerin kalite testlerinden, bitmiş ürünlerin kalitesine kadar üretim süreçlerinin herhangi bir aşamasında uygulanabilir.

Esas olarak malzemelerin fiziksel testleri arasında yoğunluk, manyetik özellik, termal iletkenlik, elektrik iletkenliği, spesifik ısı ve termal genleşme testleri bulunmaktadır. Mekanik testler arasında ise sertlik, çekme, basma, yorulma, darbe ve aşınma testleri bulunmaktadır.

Örneğin mekanik testler arasında yapılan çekme ve basma testleri, malzemelerin statik yük altında mekanik özelliklerini tespit etmek için yapılmaktadır. Özel test cihazları kullanılarak malzemelerin çekme, basma ve eğilme testleri yapılmaktadır.

Malzemelerin mekanik testlerinde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 527-1 Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini - Bölüm 1: Genel prensipler
  • TS EN ISO 527-2 Plastikler - Çekme özelliklerinin tayini - Bölüm 2: Kalıplama ve ekstrüzyon plastikleri için deney şartları
  • TS EN ISO 1798 Polimerik malzemeler - Esnek - Gözenekli - Çekme mukavemeti ve kopma anındaki uzamanın tayini
  • TS EN ISO 868 Plastikler ve ebonit - Batma sertliğinin durometre ile tayini (shore sertliği)
  • TS EN ISO 179-2 Plastikler - Charpy darbe özeliklerinin tayini - Bölüm 2: Cihazlı darbe deneyi
  • TS EN ISO 180 Plastikler - Izod darbe mukavemetinin tayini

Kontrol ve muayene hizmeleri veren kuruluşların faaliyet konularından biri de mekanik ve fiziksel testlerdir. Firmamız da gözetim hizmetleri kapsamında, mekanik ve fiziksel testler yapmaktadır. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Ayrıca firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.