• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Halat Testleri ve Değerlemesi

Halatlar insanların var oldukları zamandan beri çeşitli şekillerde üretilmiş ve kullanılmıştır. İlk zamanlarda genelde ağ yapmak, ağaçları bağlamak ve derin vadiler üzerine köprü yapmak için kullanılmıştır. İnsanlar denizlere açılmaya başladıktan sonra da denizcilerin temel malzemesi olmuştur. Özellikle yelkenleri germede ve demirlemede halatlar kullanılmıştır. Bugün de gemilerde önemli bir işleve sahiptir.

Halatlar doğal veya yapay elyafın veya tellerin bükülmesi veya şerit şeklinde örülmesi ile elde edilen uzun, esnek ve sağlam bir ip türüdür. Halat tellerden yapılmışsa bunlara genelde kablo veya tel halat denmektedir. Halatların en temel özellikleri, büküldüğü, burkulduğu veya çekildiği zaman sağlamlığını koruması ve yapısının bozulmamasıdır. Çekme kuvvetine karşı oldukça dayanıklıdır.

Halatların dokusunu ve yapısını belirleyen başıca faktörler, yapımında kullanılan liflerin ve iplikçiklerin inceliği, sertliği, gerilebilirliği ve dayanıklılığıdır. Örneğin pamuk halatlar daha zayıf ve yumuşaktır. Kenevir ve jütten yapılan halatlar ise daha sağlamdır ve güçlüdür. En kısa lifler bile eğilerek esnek ve uzun iplik haline getirilebildiği için, her türlü elyaftan halat yapmak mümkündür.

Bazı halatlar sünebilen metallerden veya sentetik polimerlerden çekilen teller kullanılarak yapılmaktadır. Bu halatlarda her tel, doğal elyaftan yapılan halatlardan farklı olarak halat boyunca kesiksiz olarak uzanmaktadır. Aynı malzemeden ancak kalın tellerden yapılan halatlar, ince tellerden yapılan halatlara göre daha serttir. Son yıllarda yapay lifler, doğal liflerin yerini almaya başlamıştır.

Kontrol ve muayene hizmeleri veren kuruluşlar halat testleri ve değerlendirmesi de yapmaktır. Firmamız gözetim hizmetleri kapsamında, halat testlerini yapmakta ve değerlendirmektedir. Bu çalışmalarda ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uyulmaktadır. Bu konuda esas alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN 1709 İnsan taşımak için tasarımlanan halatlı hat tesisleri için güvenlik kuralları - İşletmeye alma öncesi muayene, bakım, işletme ile ilgili muayene ve kontroller
  • TS EN 12408 İnsan taşımak için tasarımlanan halatlı tesisler için güvenlik kuralları - Kalite güvencesi
  • TS EN ISO 1346 Halatlar - Polipropilenden yarılmış filmli, tek flamanlı, çok flamanlı ve polipropilenden yüksek dayanımlı çok flamanlı
  • TS EN 12385-1+A1 Çelik tel halatlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar