• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Temiz Oda Test ve Ölçümleri

İnsan sağlığı bakımından önemli olan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, şu amaçlarla temiz oda testlerini yaptırmak zorundadırlar: ürünlerin kirlenmeye karşı korunmasını sağlamak, çevrenin kirlenmesine engel olmak, insanların çevreye karşı korunmasını sağlamak, insanları diğer insanlardan bulaşacak mikroplara karşı korumak, çevreyi insanlardan yayılacak mikroplara karşı korumak ve çevrenin sağlıksız ürünlerden korunmasını sağlamak.

Bir kısım kirleticiler, bakteriler, mantarlar, virüsler ve benzeri mikroorganizmalar gibi canlı kirleticilerdir. Bir kısım kirleticiler ise solunan havada bulunan cansız ve uçucu maddelerdir. Ancak canlı veya cansız olsum bütün krileticiler, insan sağlığını tehdit eden boyutta olabilir. Temiz oda testleri bu değerleri belirlemek ve ortamın uygun olup olmadığını tespit etmek için yapılmaktadır.

İşletmelerin faaliyetleri gereği kurdukları temiz odaların test ve kontrollerinde şu hususlar üzerinde durulmaktadır: Tasarımı uluslararası kabul gören standartlara uygun mudur? Kullanılan malzemelerin kalitesi ve teknik özellikleri standartlara uygun mudur? İşletmenin temiz oda kriterleri standartlara uygun mudur? Temiz oda basınç testleri, sıcaklık ve nem testleri, partikül ölçüm testleri ve gerekli başka testler yapılmış mıdır? Steril bir ürün elde edebilmek için temiz odanın tasarımından, inşa edilmesine kadar birçok test ve kontrollerin yapılması gerekmektedir.

Firmamız gözetim hizmetleri kapsamında, temiz oda test ve ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır. Bu çalışmalarda dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TS EN ISO 14644-1 Temiz odalar ve bunlarla ilgili kontrollü ortamlar - Bölüm 1: Parçacık derişimi ile hava temizliğinin sınıflandırılması
  • TS EN ISO 14644-2 ... Bölüm 2: Parçacık derişimi ile hava temizliği ile ilgili temiz oda performansının belgeleme amaçlı izlenmesi
  • TS EN ISO 14644-4 ... Bölüm 4: Tasarım, inşaat ve ilk çalıştırma
  • TS EN ISO 14644-5 ... Bölüm 5: İşletme
  • TS EN ISO 14644-8 ... Bölüm 8: Hava kaynaklı moleküler kirlenmenin sınıflandırılması
  • TS EN ISO 14644-9 ... Bölüm 9: Partikül derişimi ile yüzey temizliğinin sınıflandırılması
  • TS EN ISO 14644-10 ... Bölüm 10: Kimyasal derişimle yüzey temizliğinin sınıflandırılması
  • TS EN ISO 14644-14 ... Bölüm 14: Havadaki tanecik derişimiyle donanım kullanılması için uygunluğun değerlendirilmesi