• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Kaldırma Aparatlarının Yük Testi

Kaldırma aparatları, kaldırma ve iletme makinalarına monte edilmemiş olan ancak yükün tutulmasına imkan veren, yükün üzerine veya makina ile yük arasına yerleştirilen ekipmanlardır. Kaldırma aparatları yükün ayrılmaz bir parçası kabul edilmekte ve piyasaya makinadan ayrı olarak sunulmaktadır.

İnsanlar yeryüzünde ilk var oldukları andan itibaren, kendi güçleri ile yerinden kaldıramadıkları veya taşıyamadıkları yüklerin bir yerden bir yere kaldırılıp götürülmesi için çeşitli tip ve kapasitelerde araçlar kullanmıştır. Sanayileşme ile birlikte kaldırma, taşıma ve yığma işlerine daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmış, bu sağlayacak çok çeşitli makinalar ve aparatlar geliştirilmiştir. Bu şekilde bir yandan yapılan işlerde verimlilik artmış, bir yandan da maliyet, zaman ve işgücü tasarruf edilmeye başlanmıştır.

Kaldırma ve iletme makinaları genelde yükleri havada taşımaktadır ve bu durum doğal olarak riski arttırmaktadır. Yüklerin yüksekte taşınması ile ortaya çıkacak tehlikeler, yerde taşınmasına göre çok daha fazladır. Olası kazalar sadece taşınan yükün zarar görmesine neden olmamakta, aynı zamanda kaldırma ve iletme makinasının kendisine ve çevresine de zarar vermektedir. Bu ise işletmelerde işin durmasında, emek, zaman ve maliyet kayıplarına neden olmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, bu endişeleri ortadan kaldırmak amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönetmelik, çeşitli işletmelerde iş makinalarının, ekipmanlarının ve aparatlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari koşulları göstermektedir.

İşletmeler, faaliyetleri sırasında kullandıkları kaldırma aparatlarının, sözü edilen yönetmelik ekinde yer alan asgari gereklere uygun olmasını sağlamak zorundadır (Ek 1 İş ekipmanlarında bulunacak asgari gerekler). Ayrıca işletmeler, kaldırma aparatlarının kullanıldığı sürece, yeterli bakımlarını yaptırmak ve gerekli önlemleri almak zorundadır. Bunun yanı sıra işletmeler, kaldırma aparatlarının yönetmelik ekinde yer alan güvenlik düzeyinde olmasını sağlamak zorundadır (Ek 2 İş ekipmanının kullanımı ile ilgili hususlar).

Firmamız gözetim hizmetleri kapsamında, kaldırma aparatlarının yük testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.