• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Lunapark Makinalarının Kontrolleri

Çarpışan arabalar, sekolinler, gondollar, atlı karıncalar, raylı trenler, dönme dolaplar, korku tünelleri ve daha onlarca çeşit eğlence aktivitesi. Sadece çocuklara değil büyüklere de neşeli dakikalar geçirten lunaparklar ve tema parklar, aslında herbiri bir motor gücü ile hareket eden makinalar topluluğudur.

Geçmişte ilk lunapark 1903 yılında New York’ta kurulmuştur. Tam 41 yıl faaliyet gösteren bu lunapark daha sonra kapanmış ve 2010 yılında yenilenerek yeniden kapılarını açmıştır. Lunaparklar, birçok oyuncak ve makinanın birarada bulunduğu eğlence merkezleridir. İlk örneklerinde henüz elektrik olmadığı için çalıştırmak için daha çok kol gücü kullanılmıştır. Zamanla modernleşmiştir.

Zaman zaman kazaların yaşandığı lunaparklarda en büyük problem, sık aralıklarla yapılması gereken bakım ve onarım çalışmalarının ihmal edilmesidir. Oysa lunaparklarda bulunan birçok eğlence aracı, insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler taşımaktadır.

Günümüzde lunaparklar tam bir günün geçirildiği tema parklara dönüşmüş durumdadır. Tema parklar, belli bir temaya bağlı olarak kurulmaktadır. Çok geniş bir alanda açık ve kapalı alanlarda birbirinden farklı eğlence sistemlerinden oluşan büyük eğlence merkezleridir. Kalabalık insan gruplarına hitap eden ve içinde farklı sayıda ve amaçta eğlence etkinlikleri olan yerlerdir. Bu parklar genel olarak her türden yaş grubuna hitap etmektedir.

Lunaparklar veya tema parklar neticede birer işyeridir ve burada insan sağlığı açısından risk yaratan çok sayıda makinalar kullanılmaktadır. Bu açıdan bu yerlerde kullanılan bütün makinalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne tabidir. Sözü edilen yönetmelik, işyerlerinde kullanılan bütün iş makinalarının ve ekipmanlarının sağlık ve güvenlik yönünden sahip olması gereken koşulları açıklamaktadır. Buna göre lunapark makinalarının düzenli olarak her yıl en az bir defa kontrol ve muayene ettirilmesi gerekmektedir.

Firmamız gözetim hizmetleri kapsamında, lunapark makinalarının düzenli kontrol ve muayenelerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda başvurulan standartlardan biri şudur:

  • TS EN 13814 Lunapark ve oyun alanlarında kullanılan makinalar ve yapılar - Güvenlik