• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Yangın Tesisatı Projesi

TÜRCERT Teknk Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. A Tipi uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yangın söndürme tesisatı projesi hizmetini uzman mühendisleri ve teknolojik altyapısıyla vermektedir.

Yangın Söndürme Tesisatı Projesi hazırlarken, makine mühendisliği ilkelerine uyulması gerekmektedir. Mekanik Tesisat Proje Tasarımı tesisat mühendisliğinin özünü içerir. Bir yapının tasarımının tekniğine uygun olarak yapılabilmesi için Kanun, Yönetmelik, Standartlar ve teknoloji yakından takip edilip, çok yönlü ve doğru bir şekilde tasarımı gerçekleme yeteneğine sahip olunmalıdır. Yangın Söndürme Tesisatı Projesi hazırlarken ülkemizde yayımlanan mevzuat ve standartlara uyulması zorunludur. Proje düzenlenir iken; rapor ve hesaplar bir arada, kat planı, kolon şemaları ve boru izometriğinin bir arada olması esastır. Yangından korunma ve söndürme projeleri diğer tesisat projelerinin rapor ve hesaplarından ayrı hazırlanarak, projelerde diğer tesisat projelerinden ayrı düzenlenmelidir. Ancak iklimlendirme ve havalandırma tesisatı ile birlikte yapılacak duman kontrolünde; duman kontrolü projeleri de yangından korunma ve söndürme projelerine ilave edilmelidir. Rapor ve hesaplar, asgari üçer (3) nüsha olarak düzenlenmelidir.

 

YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI PROJESİ HAZIRLAMA AKIŞ ŞEMASI

Proje ön sayfa dizaynı ve yazımı

Vaziyet planı ve kesit

Kat planları

Bodrum kat

Zemin kat- Normal kat

Kolon şeması ve boru izometriği

Sabit boru tesisatı tasarımı

Yangın dolaplan tesisatı tasarımı ve hesabı

Bina dışı yangın hidrant tesisatı tasarımı

Otomatik sulu yangın söndürme tesisatı tasarımı, hesabı ve çizimi

Yangın suyu deposu ve tesisatı tasarımı

Yangın pompa dairesi 1/20 ölçekte detay çizimi

Duman kontrol ve yönetim sistemi tasarımı ve hesabı

Merdiven basınçlandırma tasarımı ve hesabı

Mutfak davlumbaz söndürme tesisatı tasarımı ve hesabı

 

YANGIN SÖNDÜRME TESİSATI PROJESİ ÖN SAYFA DİZAYNI VE YAZIMI

Proje ön sayfasının düzeni A4 formunda hazırlanacaktır.

Yazı standardı 0,4 mm olacaktır.

Proje ön sayfa tasarımı standart olacaktır.

Birinci sayfa:

4708 sayılı Kanun uygulanan illerde: Sol taraf proje sorumlusu, sağ taraf denetim uzmanının onayına ayrılır.

4708 sayılı Kanun dışında kalan yerler için: Sol taraf proje sorumlusu, sağ taraf TUS onayı için ayrılır. Birinci sayfa İkinci satır sol tarafı MMO (vize) onayı, sağ tarafı belediye onayına ayrılır.

Orta kısım proje sorumlusunun, firma, adres, telefon ve vergi numarası ile mekanik tesisat projesinin cinsi bilgileri yazılacaktır.

Alt kısım arsanın ortak mesleki denetim esaslarına göre bilgileri ve mekanik tesisat projesinin proje sorumlusu ve TUS ya da denetim sorumlusunun adı, soyadı, Oda sicil numarası, büro tescil numarası ve imza bölümleri düzenlenmiştir.

Yapının özellikleri bölümüne binanın tehlike sınıfı ve binaya en yakın itfaiye birimi yazılacaktır.

Bilgiler eksiksiz ve tam olarak doldurulup imzalanacaktır.

İkinci sayfada ise 1/500 ölçekli bina vaziyet planı, kesit planı ve yön bulunacaktır.

Yangından korunma ve söndürme projesi, tasarımı onaylı mimari projeye yaptırılacaktır. Yangından korunma ve söndürme projesi yapılmadan önce mimar, müteahhit ve mal sahibinden yangın tahliye projesi ve yangın güvenli bölgeler ile pasif koruma bilgileri alınacak.

Projede gösterilen cihazların ve boruların, MMO çizim tekniğine uygunluğu aranacaktır.

 

2. VAZİYET PLANI VE KESİT

Vaziyet planı sayfa düzeni A4 formunda hazırlanacaktır.

Vaziyet planında yön belirtilecektir.

Vaziyet planı çizgi kalınlığı 0,2 mm olacaktır.

Yazı standardı 0,3 mm olacaktır.

Yapının 1/500 ölçekli plan veya büyük ve yaygın yapılarda uygun bir ölçekte olması ve kat sayısını belirten kesit çizilmesi gereklidir.

Birden fazla yapı olması durumunda bloklar arası boru bağlantısı, zon vana yerleri, bina dışı hidrant yerleri ve pompa dairesi yeri gösterilecek.

Yangın suyu deposu ve itfaiye bağlantı ağzı yeri gösterilecek.

İtfaiye teşkilatı şehir hidrantı ölçek dahilinde ise vaziyet planında gösterilecektir.

TÜRCERT, Yangın Söndürme Tesisatı Projesi hazırlama hizmetini Türkiye genelinde vermektedir. Mekanik Tesisat Proje ve Uygulama konusunda REF Enerjiden destek ve hizmet alabilirsiniz.

Sprink (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Sprink sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Sprink sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir. Sprink sistemi elamanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır.

Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile resmi gazetenin 9.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda sprink sisteminin zorunlu olduğu durumlar Madde 96’da belirtilmiştir.

a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,

b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,

c) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,

ç) Yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,

d) Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,

e)Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda, otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.

 

Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri, tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2’den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Tahliye projeleri diğer yapılarda mimari projelerde gösterilir. Projeler; ilgili belediye itfaiye birimlerinin uygun görüşü alındıktan sonra, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. Belediye itfaiye birimlerince, projelerde değişiklik veya ilâve gerekli görülmesi halinde, istenilen değişiklik veya ilâvenin bu Yönetmeliğin hangi maddesine istinaden gerekli görüldüğünün belirtilmesi mecburidir. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Bayındırlık ve İskân Bakanlığının görüşü alındıktan sonra işlem ve uygulama yapılır.

Projeye başlamadan önce ilk olarak elimizdeki mimari projeyi temizlemek gerekli temizlemekten kastım gereksiz yazı, çizgi, ölçü vs. varsa silinmeli, sade anlaşılır bir mimari proje oluşturulmalı, renklerinide projeye baktıgımız zaman mimari kısmı arka planda kalması için yani çizilen projenin ön plana çıkması için mimari renk tonları koyu olanlar (örn. 8 numara gibi) kullanılır.

Mimari temizleme işi bittikten sonra mimariyi incelemek, tanımak gerekli.Mesela mekanik odaları nereler ? şaftlar nerede var uygun mu degil mi ? Yangın itfaiye bağlantı ağzını nereye bırakabilirim ? gibi soruların cevaplarını ararsınız.Cevaplarını bulduktan sonra sprinkler tesisatını yapmaya başlarsınız.İlk olarak mimari büyükse zonlama planı hazırlarsınız.Mimariyi zon zon ayırırsınız.Kuru sistemleri ayrı ıslak sistemleri ayrı zonlarsınız.Zonlama planı hazırlandıktan sonra borulama hakkında da örn. loop sistem,grid sistem veya te baglantı mı olacak gibi bilgi alırsınız.Bu bilgiyede ulaştıktan sonra sprinkler yerleştirmeye başlarsınız.

Tehlike sınıflarına göre sprinkler yerleştirirsiniz.Sprinkleri tiplerine göre yerleştitirirsiniz.Kuru hat ise upright sprinkler (dik tip) ıslak ise pendent sprinkler (sarkık tip) sembolü koyarsınız.Bazı bölümlerde side wall (duvar tipi) sprinkler kullanırsınız.Sprinkler yerleşimi bittiginde zonlamaya göre borulamaya başlarsınız.Borulamayı yaparken layerli çalışırsanız sizin için faydalı olacaktır.

Islak zonlarda sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın hattına hitap edebilir.Eger ana besleme borusundan birden fazla zon beslenecekse her bir zon veya kolon hattına akış anahtarı, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı kelebek vana konulur.Borulamayıda bitirdikten sonra yangın dolabı yerleşimlerini yaparsınız.Yangın dolap hattınıda isterseniz ana hattan baglarsınız veya ayrı bir zon gibide düşünebilirsiniz.Yangın dolabı hattıda bittikten sonra önce incelemiş oldugunuz itfaiye bağlantı agzınıda çizersiniz.

İşlemleri yaptıktan sonra tüm hatların girişlerini yangın pompa odasına kadar getirirsiniz.Pompa odasında da yangın pompalarını yerleştirdikten sonra pompa emişlerini ve basma kollektörlerinide gösterirsiniz.Mekanik odaya getirdiginiz hatları basma kollektörüne baglarsınız.Mekanik oda çözümüde bittikten sonra tehlike sınıfına göre çaplandırmaya başlarsınız.Çaplandırma bittikten sonra eger kuru zonlar varsa boru iç hacimleri hesaplanır.Boru iç hacminin normal çıkması için zonun 3000 m2 den küçük olması gerekli veya ana hattın çok uzun gitmemeli boru iç hacmini en çok arttıran büyük çaplı ana borulardır.Ana borular ne kadar uzun mesafeye giderse o kadar çok boru iç hacmi çıkar.Komple borulama, çaplandırma, mekanik oda yerleşimi, yangın dolapları yerleşimi, itfaiye baglantı ağzı yapıldıktan sonra tekrar bi gözden geçirilir eksik kalmamışsa şeması çizmeye başlanır.Şemada çizildikten sonra pafta başlığı oluşturulur birde lejant ayarlanılır ve pafta içerisinde bir yere konulur ve çizim çıktı alma aşamasına gelmiş olur.

Amaç : Kurum veya işletmelerin risklerini tanıma ve riski yönetme olanağı sağlanacak. 

Yangın tehlikesinin yeri, cinsi ve özellikleri

Meydana gelme olasılığı ve şiddeti

Risk altındaki mal miktarı

Riskin gerçekleşmesi durumunda yaratacağı kayıpla

Riskin kabul edilebilir seviyeye çekilmesi için alınması gereken önlemler

Yangın yükü ve yangın büyüklüğü

Yangın sınıfı

Yangınla mücadelede kullanılacak araç ve malzemeler belirlenir.

YANGIN GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMESİ

Kurum ve işletmelerin yangın güvenliği konusunda mevcut durumlarının saptanması amacıyla, bina sınıfı ve kullanım amaçları dikkate alınarak yapılan sistematik ve kapsamlı bir değerlendirme çalışmasıdır.

Değerlendirilen bina ve tesisin yangın güvenliği konusundaki yapısal yeterliliği

Yangın önleme tedbirlerinin yeterliliği

Yangının yayılmasını önleyici tedbirlerin yeterliliği

Acil durum organizasyonu ve planlamasının yeterliliği

Can ve mal güvenliğinin yeterliliği

Personelin yangın güvenliği konusundaki bilgi ve becerileri

Yapılan bu değerlendirme sonucunda ; mevcut durum saptanarak yangın güvenliği konusundaki eksiklikler ve yapılması gereken işlemler berlirlenir.

Bu çalışma ; yapılacak işlemlerin öncelik derecelerinin belirlenmesi, bütçe , zaman planlanması yapılmasını , işlemlerin bir program dahilinde yürütülmesini ve takip edilmesinin imkanı için yetkili kurum ve kişiler tarafından raporlandırılmayı sağlar.