• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Can Halatlarının İncelenmesi ve Yük Testi

İnşaatlarda en fazla kullanılan iş ekipmanlarından biri kaldırma platformlarıdır. Bunlar yapılan işin gereklerine uygun olarak üretilen ve çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülmesine imkan veren araçlardır. İşyerlerinde, yapılan işin özelliklerine uygun ve güvenli çalışma koşulları sağlayacak en uygun platformun kurulması gerekmektedir. Platformun boyutları ve taşıyabileceği yükün ağırlığı, ne amaçla kullanılacağına bağlı olarak doğru seçilmelidir. Herşeyden önemlisi çalışanlara, tehlike yaratmayacak bir kullanım kolaylığı vermesidir.

Platformaların gerek kurulması ve sökülmesi aşamalarında ve gerekse kurulduktan sonra çalışmaların yapılması sırasında, çalışanların mutlaka baret, gözlük, emniyet kemeri, eldiven ve benzeri kişisel koruyucu malzemeleri kuşanmaları gerekmektedir. Bu güvenlik malzemelerinden biri de can halatlarıdır. Yerden yüksekte, platform üzerinde çalışma yapılırken, çalışanların emniyet kemerleri mutlaka can halatlarına bağlı olmak zorundadır. Can halatları platformdan bağımsız bir yere, sağlam bir şekilde bağlanmış olmalıdır.

Uygulamada her çeşit asma iskele ve platformlarda yapılan çalışmalarda, çalışanların her biri için ayrı can halatı, yukarıda sağlam bir yere takılarak aşağıya sarkıtılmaktadır. Çalışanlar bellerindeki emniyet kemerlerinin kancalarını, bu can halatının üzerinde bulunan emniyet kilidine, halat kavrama parçasına veya halat gözlerine takmaktadır.

Nasıl ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince, bütün kaldırma ve iletme araçları arasında platformların da her yıl en az bir kere kontrol ve muayene ettirilmesi gerekiyorsa, aynı şekilde can halatlarının da kullanmadan önce mutlaka gözden geçirilmesi ve her yıl en az bir kere incelenmesi ve yük testlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Sözü edilen yönetmelik esasalarına göre işletmeler, işyerinde kullanılacak makine ve ekipmanlarının yapılacak işe uygun olmasını ve bunlar kullanılırken çalışanlara sağlık ve güvenlik açısından zarar vermemesini sağlamakla yükümlüdür. İşletmeler işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini tam olarak sağlayamıyorsa, en azından olası risklerin etkilerini düşürmek için çaba göstermek zorundadırlar.

 

Firmamız gözetim hizmetleri kapsamında, can halatlarının incelenmesi ve yük testlerini, ilgili yasal düzenlemelere, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara ve test yöntemlerine uygun şekilde gerçekleştirmektedir. Bu konuda firmamız, Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK), TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun şekilde akredite olmuştur.