• +90 212 702 00 00
 • +90 532 281 01 42
 • info@muayene.com
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Titreşim Maruziyeti Ölçümleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2013 yılında, Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik, mekanik titreşime maruz kalmaları ile ortaya çıkacak sağlık ve güvenlik risklerinden çalışanları korumak amacı ile iş yerlerinde olması gereken asgari gereklilikleri açıklamaktadır. Söz konusu yönetmeliğin hazırlanması sırasında, Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan 2002/44/EC sayılı direktif esas alınmıştır.

Yönetmelikte geçen tanımlamalar şu şekildedir:

 • Bütün vücut titreşimi, vücudun tümüne yayıldığı zaman çalışanın sağlık ve güvenliği açısından tehlike oluşturan, bilhassa bel bölgesinde ve omurgada rahatsızlıklara neden olan mekanik titreşimlerdir.
 • El-kol titreşimi, vücudun el ve kollarına yayıldığı zaman, çalışanın sağlık ve güvenliği açısından tehlike oluşturan, bilhassa eklem, kemik, damar, sinir ve kas rahatsızlıklarına neden olan mekanik titreşimlerdir.
 • Maruziyet eylem değeri, aşılması halinde, çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanan tehlikelerin kontrol altına alınmasını gerektiren değerdir.
 • Maruziyet sınır değeri, çalışanların kesinlikle üzerinde bir titreşime maruz kalmaması gereken değerdir.

Sözü edilen yönetmelikte maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • El-kol titreşimleri için,
  • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri, 5 m/s2
  • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri, 2,5 m/s2
 • Bütün vücut titreşimleri için,
  • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri, 1,15 m/s2
  • Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri, 0,5 m/s2

İşverenler, iş yerinde risk değerlendirme çalışması yapmak, gerekirse çalışanların maruz kaldığı mekanik titreşim düzeyini ölçtürmek ve mekanik titreşime maruziyet değerlerini tespit etmek zorundadır. Bu ölçümler, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır. İşletmeler, maruziyetten kaynaklanan riskleri kaynağında yok etmek veya etkilerini en aza indirmekle yükümlüdür. Bu kapsamda, gerekirse başka çalışma yöntemlerini seçmek, mümkün olan en düşük düzeyde titreşim yapan iş ekipmanlarını kullandırmak, titreşimlerin etkisini düşüren yardımcı ekipmanlar sağlamak ya da iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak zorundadır.

 

Firmamız gözetim hizmetleri kapsamında, titreşim maruziyeti ölçümlerini, ilgili yasal düzenlemelere ve yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara uygun şekilde yapmaktadır.